PALAUTE- / REKLAMAATIOLOMAKE

(polttimet)

 

 

Laitteen tyyppi ja sarjanumero:
 

 
 

Loppuasiakkaan (kohteen) nimi:


 
 

Loppuasiakkaan (kohteen) osoite:
 

 
 

Asennusliike:


 
 

Asennusliikkeen yhteyshenkilö:


 
 

Asennusliikkeen puhelinnumero:


 
 

Reklamaation aihe:
 
     
Reklamaation ollessa aiheeton, vastaa reklamaation tekijä kaikista kuluista,
jotka aiheeton reklamaatio on aiheuttanut.

Reklamoijan laskutustiedot:
Nimi:  
Osoite:  
Puhelin: