Oilon Scancool Industrivärmepumpar Och Kylanläggningar


Oilon Scancool är en av Finlands ledande leverantörer av kylanläggningar samt tillverkare av värmepumpar och vattenkylare (chiller). Oy Scancool Ab grundades 1984 och företagets gedigna erfarenhet av den industriella kylbranschen utgör en bra grund för nuvarande Oilon Scancools expertis inom kyl- och värmetillämpningar.

Prestandan och funktionssäkerheten hos våra system och utrustningar optimeras med hjälp av grundlig projektering och omfattande tester. Vi använder miljövänlig teknik och material i våra kylanläggningar och värmepumpar. De kylmedier vi använder är antingen naturliga köldmedel eller HFC- och HFO-kylmedel med låg GWP (Global Warming Potential).

Oilon Scancools idrifttagnings- och servicetjänster omfattar hela Finland. Dessutom konsulterar Scancools experter i flera länder på objekt som kräver toppkompetens inom kylning, kylanläggningsautomation, värmeåtervinning och uppvärmning.

Aktuella nyheter

MAX IV är ett nationellt laboratorium i Lund, dess acceleratorer används internationellt för forskning inom exempelvis fysik, kemi, geologi, teknik och medicin. MAX IV är den största och mest ambitiösa investeringen någonsin i forskningsinfrastruktur i Sverige. Invigning av den nya anläggningen blir den 21 juni 2016, den ljusaste dagen på året för att inviga det skarpaste ljuset i världen.
2016-03-21
I industrikylseminariet den 11 februari 2016 i Vanda, Finland samlades ett helt rum fullt av specialister från kylbranschen för att lyssna och diskutera olika system och tillämpningar av industrikyla. Ett av de populäraste diskussionsämnena var det högaktuella temat energieffektivitet.
2016-03-08
Oilon Scancool är utställare på Nordens största bygg- och fastighetsmässa Nordbygg vid Stockholmsmässan i Älvsjö.
2016-02-24
Läs mer

References

Oplandske Bioenergi AS, Jevnaker, Norge


Oplandske Bioenergi AS, Jevnaker, Norge


Den spillvärme som uppstår vid kylning av banan för hastighetsåkning på skridskor utnyttjas effektivt.

Vasa centralsjukhus, Vasa


Vasa centralsjukhus, Vasa


Sjukhusområdet kyls med naturligt köldmedium NH3.

Heating School of Sakarinmäki

 

Helen Ab, Zachrisbacken

I Zachrisbackens skolcentrum låter man sig inspireras av hybridvärmelösningen med förnybar energi.

Kraftringen MAX IV Lab, Lund, Sverige


Kraftringen MAX IV Lab, Lund, Sverige

Kylningen av partikelacceleratorn ger värme för bostadsområdet.

Kesko Abp, centrallagren 1 och 2, Vanda


Kesko Abp, centrallagren 1 och 2, Vanda

Efter att kylanläggningarna har byggts är det viktigt att skötsel och underhåll görs rätt för bästa funktion och lönsamhet.