Teollisuus


Suomalaiset tuotteet ovat maailman parhaita, ja olemme niistä syystäkin ylpeitä. Laatutuotteet syntyvät keskeytymättömissä tai eräprosesseissa kaikkia vaatimuksia noudattaen. Lämpöpumpuilla on näissä prosesseissa keskeinen ja tärkeä rooli. Prosesseissa syntyvän energian valjastaminen hyötykäyttöön sekä jäähdytyksen ja lämmityksen samanaikainen tuottaminen on meidän erikoisalaamme.
Haluaisitteko tutkia teollisuusprosessinne hyödyntämismahdollisuudet?
Asiantuntijamme auttavat teitä mielellään.



Arla Ingman, Sipoo, Suomi


Lämmönlähde: Ammoniakki lauhde
Lämpöteho: 750 kW
Kuuma vesi: 80 °C
1 kpl P-sarjan lämpöpumppuja
  Hukkalämpö


Fortum, Ruokasaarioinen, Sahalahti, Suomi


Lämmönlähde: Ammoniakki lauhde
Lämpöteho: 1.4 MW
Kuuma vesi: 63 °C
3 kpl S-sarjan lämpöpumppuja
  Hukkalämpö


Satamaito, Pori, Suomi


Lämmönlähde: Ammoniakki lauhde
Lämpöteho: 450 kW
Kuuma vesi: 80 °C
1 kpl P-sarjan lämpöpumppuja
  Hukkalämpö


Snellman, Pietarsaari, Suomi


Lämmönlähde: Ammoniakki lauhde
Lämpöteho: 1.4 MW
Kuuma vesi: 75 °C
3 kpl S-sarjan lämpöpumppuja
  Hukkalämpö


Valio, Riihimäki, Suomi



Lämmitys Valio Riihimäki


Lämmönlähde: Ammoniakki lauhde
Lämpöteho: 1.1 MW
Kuuma vesi: 63 °C
2 kpl S-sarjan lämpöpumppuja
  Hukkalämpö


Valio, Seinäjoki, Suomi


Lämmönlähde: Prosessijäähdytys 6/2°C ja 48/25°C
Lämpöteho: 3.2 MW
Kuuma vesi: 70 °C
5 kpl S-sarjan lämpöpumppuja
  Lämmitys Teollisuusprosessit   Jäähdytys ja lämmitys