ChillHeat-lämpöpumpulla parempilaatuinen tuote, nopeampi tuotantoprosessi ja vähemmän tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä

14.12.2017

Ecolab-konserniin kuuluva Nalco Water valmistaa Tesjoella sijaitsevassa tehtaassaan tuotetta, jota käytetään paperi- ja selluteollisuudessa.

Tuotteen laatuongelman ratkaiseminen toi Tesjoen tehtaalle mukavan yllätyksen: paremmin säilyvän tuotteen lisäksi tehdas sai nopeamman ja energiatehokkaamman tuotantoprosessin. Tuotteen valmistus korkeassa lämpötilassa kulutti paljon energiaa, joka saatiin lämpöpumpun avulla otettua talteen ja käytettyä uudelleen hyödyksi tuotantoprosessissa.

”Kun tuote-erä valmistuu, meillä on nestemäistä, 60-asteista valmista tuotetta säiliössä 28 tonnia. Aikaisemmin valmiin tuotteen annettiin jäähtyä varastosäiliössä vapaasti, jolloin ison massan jäähtymiseen kului paljon aikaa. Kun huomasimme hitaan jäähtymisen lyhentävän tuotteen säilyvyyttä, aloimme etsiä ratkaisua nopeampaan jäähdytykseen”, kertoo tehtaanjohtaja Peik Aura.

Aikaisemmin lähtölämpötilaltaan 8 – 10 -asteinen raakavesi lämmitettiin öljyä käyttäen 60 asteen lämpötilaan, jota tuotteen valmistusprosessi edellyttää. Valmistuttuaan tuote jäähtyi jopa pari viikkoa säiliössään ja samalla öljylämmityksellä tuotettu lämpö haihtui ilmaan.Teollisuuslämpöpumppu ”kierrättää” energiaa tuotantoprosessissa


Oilon ChillHeat S180 -lämpöpumpun avulla tuotteen valmistusprosessissa tarvittavaa energiaa kierrätetään niin, että valmista tuote-erää jäähdytetään lämpöpumpulla ja jäähdytyksestä syntyvä lämpöpumpun lauhdelämpö siirretään hyötykäyttöön seuraavan tuote-erän lämmitykseen. Kun aikaisemmin valmiin tuote-erän jäähtyminen saattoi kestää viikkoja, valmis tuote-erä jäähtyy nyt lämpöpumpun avulla noin 25 asteen säilytyslämpötilaan parissa tunnissa.

”Kun aloimme selvittää tuotteen nopeampaa jäähdyttämistä, Oilon oli heti aidosti kiinnostunut ratkaisemaan ongelmamme. Oilon halusi toteuttaa meille valmiin ja tarpeisiimme sopivan ratkaisun”, kuvailee Aura.

Lämpöpumppuratkaisu on havaittu tehtaalla monella tapaa hyödylliseksi: tuotteen laadun paranemisen lisäksi tuotantoprosessi on nopeutunut ja fossiilisten polttoaineiden kulutus on laskenut 44 %. Kaiken lisäksi rahaakin säästyy 44 000 euroa vuodessa.

>> Tutustu ChillHeat-lämpöpumppuihin

 

Viimeisimmät uutiset