Suuret vedenjäähdyttimet tuottavat energiatehokasta viileää kasvavalle kaukojäähdytysverkostolle

14.12.2017

Tampereen sähkölaitos on Suomen ja Euroopan suurin järvivedellä tuotetun kaukojäähdytyksen toimittaja. Kilometrin pituinen ja halkaisijaltaan 1,4 metrinen vesiputki tuo kylmää vettä Näsijärven syvänteestä rannalla sijaitsevalle Kaupinojan kaukojäähdytyslaitokselle, josta kaukojäähdytystä jaetaan Tampereen kasvavaan kaukojäähdytysverkostoon.

Kaukojäähdytystä on Tampereella tarjottu jo vuodesta 2012. Aikaisemmin Tampereen Sähkölaitos tuotti jäähdytyksen jäähdytyskonteilla, joita oli sijoitettu eri puolille kaupunkia. Uusi Kaupinojan laitos tuottaa jäähdytyksen keskitetysti ja se perustuu suurelta osin vapaajäähdytykseen, jolloin jäähdytyksessä hyödynnetään suoraan viileää järvivettä. Lämpimänä kautena järvivesi lämpenee sen verran, että kaukojäähdytysverkkoa viilennetään myös suurilla kompressorivedenjäähdytysyksiköillä. Vaikka koneiden apua tarvitaankin, on suurin osa jäähdytysenergiasta peräisin järvestä. Tampereen Sähkölaitoksen hankevastaava Kari Wessman laskenut, että noin 80 % vuoden jäähdytysenergiasta tulee Näsijärvestä.

”Tamperelaiset ovat löytäneet kaukojäähdytyksen. Uutta jäähdytysjohtoa rakennetaan koko ajan, nyt ollaan menossa Ranta-Tampellan alueella. Asiakkaiden joukossa on paljon asuinkerrostaloja, datakeskuksia, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampere-talo, Torni-hotelli ja kauppoja, jotka hyödyntävät kaukojäähdytystä kylmälaitteidensa viilentämisessä”, kertoo Wessman.

 Valttina ilmastoystävällinen kylmäaine


Kaupinojan kaukojäähdytyslaitoksessa toimii kaksi suurta Oilonin toimittamaa vedenjäähdytintä, joiden yhteisjäähdytysteho on 10 MW. Jäähdytysjärjestelmä on täysin automaattinen ja Kaupinojan laitos on miehittämätön. Laitosta valvotaan Tampereen Sähkölaitoksen Lielahden voimalaitokselta käsin.

”Vastasimme Kaupinojalla vedenjäähdytinten lisäksi niiden asennuksesta, käyttöönotosta sekä kylmäaineena käytetyn ammoniakin hälytys- ja varojärjestelmästä. Osallistuimme myös automaatiosuunnitteluun”, kertoo Oilon Oy:n myyntipäällikkö Jussi Alpua.

Kaupinojan jäähdytinlaitteissa käytetään kylmäaineena ilmastoystävällistä ammoniakkia, joka ei aiheuta lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä.

”Ilmastoystävällisen kylmäaineen käyttö oli yksi niistä tekijöistä, joiden perusteella valitsimme Oilonin kumppaniksi hankkeeseen”, sanoo Wessman.

Ja vaikka jäähdytyslaitos onkin jo valmis, Oilon huolehtii Kaupinojalla vedenjäähdytinten tehokkaasta toiminnasta ja huollosta.

 


Kaupinoja vedenjäähdytin

 

 

Keskitetty jäähdytys on äänetön ja ympäristöystävällinen


Käyttäjän näkökulmasta kaukojäähdytys on hinnaltaan kilpailukykyinen ja helppokäyttöinen, koska käyttäjän ei tarvitse huolehtia jäähdytyslaitteiden huolloista ja kustannukset ovat etukäteen hyvin tiedossa. Rakennuksessa se vähentää melua, tärinää ja tilantarvetta eikä se vaikuta julkisivuun, koska katolle ei tarvitse asentaa erillisiä lauhdutusyksiköitä.

Rakennuskohtaiseen jäähdytykseen verrattuna kaukojäähdytys on lisäksi ympäristöystävällisempää. Keskitetty jäähdytys tuotetaan energiatehokkaasti ja jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämpöverkostossa. Laajat kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostot antavat mahdollisuuden tuottaa lämmityksen ja jäähdytyksen eri tuotantomuotoja käyttäen mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Tampereella järvijäähdytykseen perustuva jäähdytystapa tuottaa vähemmän hukkalämpöä kuin muut menetelmät, mutta Kaupinojallakin jäähdytyksestä syntyvä lämpö hyödynnetään jäähdytyslaitoksen ja naapurissa sijaitsevan vesilaitoksen tiloissa ja jatkossa piha-alueen sulanapidossa. Myöhemmin lämpöä on tarkoitus käyttää ainakin kaupunkiin rakenteilla olevassa maauimalassa.

 Energiatehokkuus kasvaa verkoston laajentuessa


”Kaupinojan laitos on kaikilta osiltaan hieno esimerkki keskitetystä kaukojäähdytysratkaisusta. Tamperelaiset saavat nyt todella energiatehokkaasti tuotettua jäähdytystä”, kehuu Oilon Oy:n liiketoimintajohtaja Martti Kukkola.

 

 

Kaupinojan laitos 

Usein kaukojäähdytysverkoston rakentaminen ja liiketoiminta aloitetaan rakentamalla muutamia asiakkaita palvelevia pienempiä verkkoja, jolloin jäähdytys tuotetaan siirrettävien jäähdytyskonttien avulla, kuten Tampereella. Kun asiakkaita tulee lisää, yhdistetään verkot yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi.

”Kaukojäähdytyksessä toimii suuruuden ekonomia, sillä mitä enemmän kaukojäähdytysverkostossa on asiakkaita, sitä energia- ja kustannustehokkaammin jäähdytystä pystytään tuottamaan”, kertoo Kukkola. 

Viimeisimmät uutiset