Oilonille suomalainen insinöörityöpalkinto maailman edistyksellisimmän kaasun polttoratkaisun kehittämisestä

09.06.2016
Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakavat Suomalaisen Insinöörityöpalkinnon vuosittain henkilölle tai työryhmälle. Valinnassa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota työn merkitykseen suomalaisen teknisen osaamisen kohottamiselle. Tänä vuonna 30 000 euron arvoisen palkinnon sai Oilonin kymmenhenkinen työryhmä. Työryhmä kehitti kaasun polttoon soveltuvan tekniikan, joka saavuttaa maailmanennätyksen yhdistäessään päästöjen vähentämisen ja energiatehokkuuden. Vastaavaa ei ole toteutettu vielä missään muualla.

Enemmän energiaa entistä puhtaammin

Oilon on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Pekingin suurimman kaukolämpöyhtiön kanssa jo yli 20 vuoden ajan kaupungin ilmanlaadun parantamiseksi puhtaalla maakaasun polttoteknologialla. Pekingin vaikeiden ilmanlaatuongelmien vuoksi viranomaiset päättivät vuonna 2014 tiukentaa NOx-päästörajan eurooppalaisesta tasosta 100mg/m3n huippualhaiseen 30 mg/m3n vain kolmessa vuodessa. Beijing District Heating Group -yhtiön Pääinsinööri Liu Rong haastoi Oilonin kehittämään erittäin matalapäästöistä ja energiatehokasta polttoteknologiaa.
Käynnistetyssä kunnianhimoisessa tuotekehitysprojektissa onnistuttiin kehittämään termisen ja katalyyttisen polton yhdistävä teknologia, jolla vaadittu päästöraja alitetaan selvästi nykyteknologioita paremmalla energiatehokkuudella. Menetelmä muistuttaa autojen savukaasujen puhdistuksessa käytettävää 3-tie katalyyttiä. Katalyytti pelkistää typen oksidit ja hapettaa termisessä poltossa jäljelle jääneet palamattomat jakeet. Menetelmän kehityksessä ratkaistiin lukuisia teknisiä ongelmia mm. reaktiivisen virtauslaskennan ja automaatiokehityksenavulla. Kilpailevissa teknologioissa vastaaviin päästötasoihin on päästy joko hyötysuhteen kustannuksella tai käyttämällä kemikaaleja kuten ammoniakkia tai ureaa.

Hankkeen onnistumisessa oli tärkeä rooli Tekesillä, joka tuki tuotekehitystä taloudellisesti Green Growth -ohjelmansa kautta. Beijing Thermal -yhtiön luottamus ja tuki olivat keskeiset ensimmäisen teollisen mittakaavan pilotin onnistumisessa.

Palkitulla tekniikalla on edessään erittäin lupaavat vientimarkkinat. Oilon on jo solminut kaupat Pekingiin yhteensä 12 uuden sukupolven lämmitysjärjestelmästä, ja ne tulevat lämmittämään yli sataatuhatta kiinalaiskotia. Myös Yhdysvalloissa, etenkin Kaliforniassa, ollaan yhä kiinnostuneempia erittäin puhtaista energiaratkaisuista. On odotettavaa, että Kiinan muut suuret kaupunkialueet seuraavat Pekingin tiukkoja päästönormeja.

Viimeisimmät uutiset