Yhtiörakenteen muutos Oilon-yhtiöissä

02.05.2016
Toteutamme konsernissa 2.5.2016 yhtiörakenteen sisäisiä muutoksia siten, että Suomessa kaikki asiakkaita palvelevat liiketoiminnot tullaan keskittämään yhteen yhtiöön.

• Uusi yhtiö on nimeltään Oilon Oy (Y-tunnus 2734431-3), joka syntyy Oilon Home Oy:n, Oilon Industry Oy:n, Oilon Scancool Oy:n, Oilon Ecopower Oy:n ja Oilon Energy Oy:n fuusioiduttua. Tämä yhtiö tulee ilman katkoja kantamaan kaikki voimassa olevat asiakas- ja toimittajavastuut muuttumattomina. Mitään erityisiä juridisia toimia tämän vuoksi ei tarvita.

• Konsernin emoyhtiö (nykyinen Oilon Oy) tulee muuttamaan nimensä Oilon Group Oy:ksi (Y-tunnus 0213151-4), ja siihen tullaan keskittämään kaikki Oilon-yhtiöiden hallintotoiminnot.

• Konsernin tuotekehitystoiminnot tullaan keskittämään uuteen, järjestelyssä jakautumisen tuloksena syntyvään Oilon Technology Oy –yhtiöön (Y-tunnus 2734428-4).

Toukokuun alusta lähtien meille tulevat lähetykset ja laskut pyydämme toimittamaan uusin yhtiötunnuksin.

Viimeisimmät uutiset