Oilon on saavuttanut huippualhaiset palamisen NOx-päästöt

09.04.2015
Kiinan ympäristöongelmat ovat olleet vahvasti esillä mediassa. Peking on kerta toisensa jälkeen ”puhdistettu” väliaikaisesti suurien kansainvälisten tilaisuuksien edellä voimakkain toimenpitein. Arki on kuitenkin kohdattava ja ilma on usein hyvin epäpuhdasta ja jopa terveydelle vaarallista. Ulkoapäin on ihmetelty, että eikö asialle tehdä mitään? No kyllä tehdään. Peking on asettanut erittäin vaativia ympäristötavoitteita ja nykyisin ne ovat jo päästötasoiltaan alhaisemmat kuin Euroopan pääkaupungeissa.

Aikaisemmin maakaasukäyttöisissä kaukolämpölaitoksissa typen oksidien eli NOx’ien vaatimukset olivat 100 mg normikuutiota kohden mg/Nm3. Tämä oli jo taso, joka vaaditaan vain harvoissa Euroopan pääkaupungeissa. Tämä ei kuitenkaan riittänyt kiinalaisille. Uudet vaatimukset asetettiin ja ne ovat ensi vuonna 30 mg/Nm3. Tähän olisi päästävä hyötysuhdetta heikentämättä. Tällä muutoksella on hyvin merkittävä vaikutus Pekingissä. Kun koko Suomessa käytetään noin 4 miljardia kuutiota kaasua vuodessa, niin pelkästään Pekingin alueella käyttö on 8 miljardia kuutiota vuodessa ja vuonna 2020 kulutus tulee olemaan peräti 34 mrd. m3/a! Vaatimuksia tullaan levittämään myös Kiinan muihin maanosiin.

Tähän vaativaan tilanteeseen Oilon on nyt kehittänyt uuden hyvin innovatiivisen ratkaisun, joka on myös toteutettu.

Oilon toimitti Pekingiin kolmeen 58 MW:n kattilaan polttotekniikkaa, joka on ainutlaatuista maailmassa. Laitoksen tilaajana oli Beijing Thermal, joka on aina halunnut löytää Pekingiin sellaisia ratkaisuja, jolla on todella merkitystä kaupungin ilman laatuun. Vuosien saatossa Oilon on toimittanut Pekingiin yli 8000 MW:n edestä kaasupolttimia, joilla on korvattu ilman laatua huonontavia kivihiililaitoksia. Pääkaupunkiin on aina haluttu ehdottomasti toimivia, mutta samalla mahdollisimman alhaisiin päästöarvoihin kykeneviä polttimia. Reilu vuosi sitten yhtiö asetti todella kovan haasteen: Aikaisemmin kovalla työllä saavutettu päästöraja ns. NOx-päästö, joka oli 100 mg/ Nm3, oli nyt saatava 30 mg/Nm3 tasolle.

Haaste oli kova, koska haluttiin, että tämä tapahtuu hyötysuhdetta heikentämättä. Oilon halusi ottaa haasteen vastaan ja aloitti ison rahallisia ja henkilöresursseja vaativan tuotekehitysprojektin. Nyt projekti saatiin tärkeään vaiheeseen ja Oilon toimitti kolme polttoratkaisua keskelle Pekingiä. Laitoksen yksi kattila on otettu käyttöön ja siinä on saavutettu halutut päästöarvot eli NOx-päästöarvot ovat nyt alle 30 mg/ Nm3 koko kattilan tehoalueella. Lisäksi kattilan hyötysuhde on erittäin korkea ja sitä voitiin vielä parantaa Oilonin toimittamalla katalyyttiseen polttoon perustuvalla ainutlaatuisella polttotekniikalla. Muut kattilat otetaan käyttöön mahdollisimman pian kun lämmitystä taas tarvitaan. Niissä tekniikka on sama kuin nyt käyttöönotetussa kattilassa.

Oilonilla ollaan varsin innostuneita tästä käyttöönotosta, sillä tällaiselle teknologialle on huutava tarve monissa suurissa kaupungeissa Peking mukaan lukien. Lisäksi tämä oli hyvä esimerkki siitä, miten vaativa asiakas voi kehittää yritystä hyvin merkittävällä tavalla. Tässä tapauksessa aloite sai Oilonin ajattelemaan kaasun polttotekniikkaa aivan uudella tavalla ja tämä johti melkoiseen uuteen innovaatioon.
Asiassa oli avuksi, että Oilon on koko historiansa ajan panostanut tuotekehitykseen 5-6 % liikevaihdostaan ja uuden kehitys oli organisaatiolle tuttua. Ratkaisevaa oli myös se, että tämän teknologian toimivuus ja itse ilmiöt voitiin ensin todentaa Oilonin omassa laboratoriossa varsin hyvin. Innovaatiorahoittaja Tekes oli hienosti mukana ja näki tämän riskeistä huolimatta hyvänä mahdollisuutena suomalaisen teollisuuden eteenpäinviemiseksi kohti maailman kärkeä. Tällä kertaa riskit eivät toteutuneet, joten nyt jatketaan sillä tasolla eteenpäin, jossa suomalainen teollisuus on omimmillaan, maailman kärjessä.

Viimeisimmät uutiset