PoltinautomaatioOilonilla on pitkäaikainen kokemus polttoprosessien automaation (Burner Management System, BMS) suunnittelusta ja valmistuksesta.

Turvallisuuden ja hallitun palamisen kannalta on tärkeää, että ohjaukset ja säädöt on optimoitu, tapahtuvat oikeassa järjestyksessä sekä oikealla ajoituksella. Palamisen optimointi merkitsee korkeaa hyötysuhdetta ja käytettävyyttä sekä alhaisia päästöjä.

Tyypillisiin käyttösovelluksiin Oilonilla on vakio BMS-paketit. Erityistarpeisiin automatiikka sekä sen laajuus räätälöidään tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeet huomioiden. Usein poltinautomatiikka integroidaan laitoksen pääautomaatiojärjestelmään (DCS). Poltinautomatiikka toteutetaan joko ohjelmoitavalla logiikalla (PLC), sähköisellä suhdesäätimellä tai releohjauksella.

Turvallisuus ja käytettävyys ovat tärkeitä tekijöitä automaation suunnittelussa ja toteutuksessa. Oikea turvallisuustaso ja varmennuksien tarve määritetään aina koko prosessin vaatimusten mukaisesti. Jokaiselle Oilonin toimittamalle automaatiojärjestelmälle tehdään tehdastestaus (FAT), jolla varmistetaan nopea ja häiriötön käyttöönotto laitoksella.

  

BMS burner automation    Touch screen