Poltinvarusteet

 

Hyvin suunnitellut varusteet ovat polttimen optimaalisen toiminnan edellytys.

Komponenttien, putkimateriaalien ja prosessiarvojen valinta perustuu pitkäaikaiseen kokemukseemme. Poltinvarusteet kootaan tehtaalla asennusvalmiiksi yksiköiksi, jotka sisältävät tarvittavat kaapeloinnit ja instrumenttiputkitukset. Kaikki laitekokonaisuudet testataan tehtaalla (FAT) nopean ja häiriöttömän käyttöönoton varmistamiseksi.

Venttiilikeskukset maakaasulle

Valve units for natural gas 

Mittaus- ja säätöryhmä voi olla poltinkohtainen tai useamman polttimen sovelluksissa myös yhteinen keskenään samantehoisilla polttimilla. 

 

Valve units for process gases   Venttiilikeskukset prosessikaasuille
 
Kaasujen ominaisuudet ja määrät vaihtelevat merkittävästi erilaisissa prosesseissa. Syövyttävät kaasut, vaativat olosuhteet sekä muut käyttöympäristön vaikuttavat tekijät huomioidaan komponentti- ja materiaalivalinnoissa.
 Valve units for oils and other liquid fuels   Venttiilikeskukset öljyille ja nestemäisille polttoaineille
 
Useampia venttiiliryhmiä voidaan asentaa yhteiseen runkoon isommaksi yksiköksi. Samaan yksikköön voidaan yhdistää myös useita eri polttoaineita.
Oil pumping units   Pumppausyksiköt öljyille
 
Pumppausyksiköillä hoidetaan polttoaineen suodatus, pumppaus ja esilämmitys tarpeiden mukaisesti. Kriittisissä kohteissa pumppausyksiköissä on kaksi rinnakkaista linjaa erityisen korkean käytettävyyden takaamiseksi. Korkean viskositeetin öljyt lämmitetään höyryllä tai kuumalla vedellä optimaaliseen sumutuslämpötilaan. Laitoksen kylmäkäynnistystä varten pumppausyksiköt voidaan varustaa sähkölämmönvaihtimella.