Toimitusjohtajan terveiset

Asiakkaidemme kanssa kohti puhtaampaa tulevaisuutta

 

 

Tero Tulokas

 

Energia-alalla on käynnissä teollisen historian suurin murros, kun energian hinnan lisäksi sen tuotannon suuntaa ohjaavat jatkossa energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on väistämätöntä, ja se tulee muuttamaan monella tavalla koko yhteiskuntaa ja energiatoimialaa. Ilmaston lämpenemisen hidastamisen lisäksi toinen merkittävä meneillään oleva muutos on suurkaupunkien ilmanlaadun parantaminen vähentämällä energian käytöstä syntyviä päästöjä.

Oilon on tehnyt vuosikymmeniä pitkäjänteistä työtä puhtaamman polttoteknologian kehittämisessä. Viime vuosina olemme painottaneet kehitystyössämme maakaasun polttoteknologiaa ja päästöjen vähentämistä. On helppo todeta, että panostuksemme on kannattanut. Hyvä esimerkki on menestyksemme Kiinassa, jossa vaaditaan alhaisimpia palamisen päästöjä maailmassa heti Kalifornian jälkeen. Kiina eroaa Kaliforniasta kuitenkin siinä, että alhaisia päästörajoja ei siellä saa saavuttaa hyötysuhteen kustannuksella. Polttoteknologiassa meillä on lisäksi ollut jo pitkään ratkaisuja uusiutuvien bioöljyjen ja -kaasujen hyödyntämiseen. Tiukentuvat päästövaatimukset pakottavat kehittymään jatkossakin, ja me Oilonilla vastaamme innolla tähän haasteeseen.

Lämpöpumpuilla tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin suuri rooli lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Eräs johtava pohjoismainen energiayhtiö on arvioinut, että lämpöpumpuilla ja uusiutuvalla ylijäämäsähköllä tuotetaan suurin osa sen kaukolämmöstä jo vuonna 2050. Me Oilonilla olemme ennakoineet tämän trendin jo parikymmentä vuotta sitten, jolloin otimme lämpöpumput mukaan tuoteperheeseemme. Siitä lähtien olemme ennakkoluulottomasti kehittäneet uusia tuotteita maalämpöön ja erilaisiin hukkalämmön hyödyntämissovelluksiin. Pioneerityön tekeminen ei ole aina helppoa, ja nyt iloitsemme nähdessämme ponnistelujemme tuottavan tuloksia.

Tulemme jatkossakin panostamaan uusiin markkinoihin, tuotekehitykseen ja tuotteiden laadun parantamiseen entisestään. Kehitämme tällä hetkellä lisäksi voimakkaasti uusia, tehokkaampia kaupankäyntimuotoja ja tiedonkeruuta, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, sillä ilman tukeanne emme olisi tässä nyt. Toivon, että voimme tulevaisuudessakin kehittää kanssanne energia-alaa yhä puhtaammaksi ja kestävämmäksi!

 

Tero Tulokas
Oilonin toimitusjohtaja

 

Uutiset

SLP on merkittävä maalämpöpumpputuotteiden valmistaja ja alan uranuurtaja jo vuodesta 1983 lähtien. Oilonin juuret teollisuuslämpöpumpuista ulottuvat vuoteen 1984 ja kiinteistömaalämpöpumpuissa vuoteen 2002. Yritysjärjestely tukee Oilonin lämpöpumppuliiketoiminnan voimakasta kasvua.Suomessa maalämpö on suosituin ja ekologisin uusien omakotitalojen ja pienkiinteistöjen lämmitysmuoto. Maalämmön suosio tulee kasvamaan merkittävästi tulevaisuudessa myös saneerauskohteissa, koska se on käyttökustannuksiltaan selvästi edullisin energiamuoto ja samalla tehokkain tapa vähentää kaukolämpöön kytkemättömien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Jo lähes kolmannes Suomessa tehdyistä maalämpöratkaisuista on toteutettu joko Oilonin tai Suomen Lämpöpumpputekniikan ”Lämpöässä” maalämpötuotteilla.Yhtiöiden kiinteistölämpöpumppujen liiketoiminnat yhdistetään, jolloin Lämpöässä ja Oilon maalämpötuotteiden tuotanto keskitetään Lapualle. Nykyiset Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n omistajat jatkavat yhtiössä vähemmistöomistajina. Samalla Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:stä tulee Oilon Group Oy:n konserniyritys. Tehdyllä kaupalla ei ole nyt merkittävää vaikutusta Oilonin tai Suomen Lämpöpumpputekniikan henkilöstön määrään ja pitkällä tähtäimellä Oilon uskoo kaupan tuovan lisää työpaikkoja Lapualle ja muihin Oilonin yksiköihin. Yhteistyökumppaneille kasvuun tähtäävä transaktio antaa lisää liiketoimintamahdollisuuksia.Oilon panostaa voimakkaasti kestävän kehityksen mukaiseen energiateknologiaan mm. lämpöpumppu-tekniikalla. Oilonilla on vahva tuotevalikoima lämpöpumppuja omakotitaloista suuritehoisiin teollisuussovelluksiin sekä laajat kotimaiset ja kansainväliset myynti- ja huoltoverkostot. SLP:n osaaminen, Lämpöässä tuotteet ja jälleenmyyjäverkosto vahvistavat entisestään näitä. Oilonilla on suurten lämpöpumppujen tuotantoyksikkö Kokkolassa, ja Lapua nähdään erinomaisena sijaintina kiinteistölämpöpumpputuotannolle, toteaa Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n entinen pääomistaja Jorma Saksi näkee yrityskaupan hyvänä ratkaisuna. Tehty liiketoimi antaa SLP:lle pitkäjänteisen kasvollisen suomalaisen omistajan ja vakaan taloudellisen perustan. Oilonin ja SLP:n tuotteistot täydentävät hyvin toisiaan ja antavat erinomaisen pohjan liiketoiminnan kasvattamiseen.
08.03.2019
Oilonin kehittämällä ja valmistamalla teollisuuslämpöpumpulla jopa 140-asteista lämpöä
09.11.2018
Julkaisimme uuden tuote-esittely videon: Oilon ChillHeat Teollisuuslämpöpumput ja Vedenjäähdyttimet. Klikkaa ja käy katsomassa ChillHeat tuote-esittely videomme nyt suomeksi ja/tai englanniksi
26.09.2018

Käyttökohteita

referenssi_lehti

 

Hartwall hyödyntää kaatopaikkakaasua

Hartwall Oy ja Kujalan jätekeskus päätyivät yhteistuumin Oilonin poltinteknologiaratkaisuun, jonka ansiosta Kujalan jätekeskuksessa syntyneitä ympäristöhaittoja saatiin pienemmiksi ja kaatopaikkakaasuista syntynyttä energiaa hyötykäyttöön Hartwall Oy:n tehtaalle.

 

 

Leonardo da Vincin koti

 

Leonardo da Vincin koti

Oilonin MH 7 –maalämpöpumppu on valittu lämmittämään historiallisesti merkittävää, 1400-luvulta peräisin olevaa taloa: Leonardo da Vincin synnyinkotia. Toscanalaisessa Vincin kylässä, Italiassa, sijaitseva talo toimii nykyään suosittuna museona.

 

 

Lanssikatu maalämpö

 

Hybridiratkaisu Lahden Lanssikadulle

Oilon toimitti kerrostaloihin kaksi RE 55 -maalämpöpumppua ja 20 aurinkolämpökeräintä. Kahdessa kerrostalossa on yhteensä 55 asuntoa ja lämmitettävää pinta-alaa yli 2500 neliötä.

 

 

referenssi_kiina

 

Kiina puhdistaa kaupunkejaan

 

Miljoonakaupunki Peking investoi puhtaamman energian tuottamiseen, jotta kaupungin päästöt vähenisivät. Vähäpäästöisyyttä tavoitellaan muun muassa Oilonin Low-NOx -polttimien tekniikkaa hyödyntäen.

 


 

Tees Renewable Energy Plant

 

Osaamista maailman suurimpaan biovoimalaitokseen

Iso-Britanniassa sijaitseva Tees Renewable Energy Plant on valmistuttuaan maailman suurin uusi biomassalaitos, joka tuottaa sähköä 600 000 kotitalouden tarpeisiin ja lämpöä lähialueelle. Oilon toimittaa laitoksen kiertopetikattilaan kahdeksan starttipoltinta ja venttiilikeskukset.

 

 

Kraftringen MAX IV lab, Lund, Ruotsi


Kraftringen MAX IV lab, Lund, Ruotsi


Hiukkaskiihdyttimen jäähdytyksestä tehdään lämpöä asuinympäristöön.