Oilon järjesti sisäisen selvityksen, jossa kartoitettiin yrityksen poltintuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Tärkeimpänä lähtökohtana toimi EU-​taksonomia, eli EU:n vaatimukset kestävää kehitystä edistäville sijoituskohteille. Tulos oli vakuuttava, sillä jopa 92 prosenttia poltintuotteista täytti EU-​taksonomian kriteerit.

Oilonin keskeisiä tavoitteita on olla johtava valmistaja puhtaassa polttotekniikassa. Yritys sijoittaa kuusi prosenttia liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Viime vuosina on panostettu voimakkaasti lämpöpumpputekniikkaan, mutta erityisesti puhtaan palamisen tuotteet ovat olennainen osa Oilonin liiketoimintaa.

– Merkittävä osa poltosta tullaan jatkossa korvaamaan sähköistyvällä tekniikalla, kuten lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla, erityisesti matalalämpötilasovelluksissa, kertoo Oilon-​konsernin teknologiajohtaja Joonas Kattelus. On kuitenkin vielä paljon käyttökohteita, joissa polttoa edelleen tarvitaan. Esimerkiksi laivoissa ja lentokoneissa sekä lämmöntarpeen kysynnän ja tarjonnan tasapainottajana polttoaineet ovat erinomainen energiavarasto, jota ei ole järkevää korvata puhtaasti akuilla. Vastaavasti prosessi-​ ja teollisuussovelluksissa tarvitaan polttotekniikalla saavutettavia korkeita lämpötiloja hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää