Oilon-Yhtiöiden WWW-Sivuston käyttöehdot

Tervetuloa Oilon-yhtiöiden (jäljempänä Oilon) www-sivustoon. Avaamalla Oilonin www-sivuston sitoudut käyttäjänä noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sivuston käyttäminen tai aineiston lataaminen siitä ei ole sallittua. Tämän sivuston käyttö on osoitus näiden käyttöehtojen hyväksymisestä.


IMMATERIAALIOIKEUDET 
Oilon Group Oy:llä ja sen tytäryhtiöillä on tekijänoikeus tähän www-sivustoon. Kaikki oikeudet pidätetään.


RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS 
Käyttäjällä on oikeus ladata ja tulostaa otteita www-sivustosta seuraavilla ehdoilla:
1) aineistoa tai siihen liittyviä piirustuksia ja kuvia ei saa muokata millään tavalla
2) piirustuksia ja kuvia ei saa käyttää ilman siihen kuuluvaa tekstiä
3) kaikissa tulosteissa ja kopioissa, jotka on ladattu www-sivustolta täytyy säilyttää aineiston sisältämät tekiijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.


VASTUUNRAJOITUS 
Oilon-yhtiöihin kuuluvat yritykset tai sen toimielimet, johtajat, työntekijät , osakkeenomistajat tai muut tahot ( riippumatta siitä, ovatko he osallistuneet sivuston tekemiseen tai ylläpitämiseen) eivät ole vastuussa mistään käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista (mukaan lukien muun muassa tuoton, liikevoiton, good will-arvon, tietojen, sopimusten menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot) jotka liittyvät tämän www-sivuston tai sen sisällön käyttöön, käytön estymiseen, www-sivustolla oleviin linkkeihin tai linkeissä olevaan aineistoon.
Oilonin sivuston toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja ”sikäli kuin käytettävissä” periaatteella. Oilon ei takaa, että www-sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Oilon ei anna mitään takuuta sivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä.


KÄYTTÄJÄN TOIMITTAMA AINEISTO 
Käyttäjä vakuuttaa, että toimittaessaan www-sivustolle aineistoa, hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet toimittamaansa aineistoon ja että aineisto ei sisällä mitään viruksia, eikä ole haitallinen sivuston toiminnalle tai muutoin lainvastainen.


KÄYTTÄJÄNIMET JA SALASANAT 
Siinä tapauksessa että käyttäjä saa Oilonilta käyttäjänimen ja salasanan, jotka oikeuttavat pääsyn rajoitetulla käyttäjäkunnalle tarkoitettuun aineistoon, käyttäjä on velvollinen säilyttämään huolellisesti saamansa käyttäjänimen ja salasanan. Rajoitetulla käyttäjäkunnalle tarkoitettu ei-yleinen sivusto on varmistettu tehokkaalla salasana- menetelmällä. Oilon tarvitsee käyttäjän puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen toimittaakseen kertakäyttösalasanat. Siinä tapauksessa, että käyttäjähenkilö siirtyy pois sen työnantajan palveluksesta, jonka kanssa sopimus rajoitetulle käyttäjäkunnalle tarkoitetun aineiston käytöstä on tehty, tieto työsuhteen loppumisesta on toimitettava Oilonille kyseisen henkilön käyttöoikeuksien mitätöimiseksi.


MUUTOKSET 
Oilon varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja tai lisätä tai poistaa niistä osia. Kaikki muutokset näihin ehtoihin tulevat voimaan silloin, kun ne julkaistaan www-sivustolla.
Oilonilla on oikeus milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta muuttaa www-sivuston sisältöä tai sen osia, korjata virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia sivustoon, aineistoon tai sivustossa kuvattuihin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä sivuston osia.
Oilonilla on myös oikeus perustellusta syystä milloin tahansa poistaa myöntämänsä käyttöoikeudet www-sivustoonsa.


SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN KÄSITTELY 
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, poislukien lainvalintasäännöt. Näihin ehtoihin tai www-sivujen käyttöön liittyvät riitaisuudet käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.