Oilonin tuotekehitys

Kun alati muuttuvassa maailmassa halutaan varmistaa yrityksen kannattava liiketoiminta ja tuleva kasvu sekä kehittää kilpailukykyä valituilla markkinoilla, tuotekehitys on avainroolissa. Ohjaamme yritystä kohti kasvavaa tietotaitotasoa, parempia teknologiavalmiuksia sekä parempia tuotteita – kohti parasta kestävän kehityksen energiateknologiaa.

Tuotekehitystoiminnan tavoitteena on käyttää innovaatioita ja keksintöjä yhtä lailla nykyisten kuin uusien tuotteiden kehittämiseen ja hallintaan. Kehitystarpeita kartoitetaan jatkuvasti eri lähteistä. Keskiössä ovat asiakas, tutkimus ja uudet teknologiat sekä markkinoiden tarpeet ja viranomaisten vaatimukset. Oilonilla tärkeitä tuotekehityksen osa-alueita ovat energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys, käytettävyys, ulkonäkö sekä huolto- ja tuotantonäkökohdat. Oilonin tuotekehityksestä vastaa konserniin kuuluva Oilon Technology Oy.

Tuotekehitystyötä tehdään yhdessä eri sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa. Tärkeässä asemassa ovat tietokoneavusteiset simuloinnit sekä niin kutsutut digital twin -mallinnukset, joilla tuote- ja järjestelmäominaisuudet voidaan optimoida ennen kattavaa prototyyppitestausta ja kokeellista työtä. Tuotteen ominaisuudet voidaan virittää huippuunsa, ja voimme toteuttaa parhaat palveluratkaisut.

Lue lisää muotoilusta

Muotoilu

Lue lisää CDF-mallinnuksesta

CFD-mallinnus

Lue lisää tutkimuskeskuksista

Tutkimuskeskukset

Sijoitamme noin 6 % vuotuisesta liikevaihdostamme ​​tutkimukseen ja kehittämiseen.