Whistleblowing -ilmoituskanava

Whistleblowing on ilmoituskanava, jolla pyritään pienentämään väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. Ilmoituskanava on Oilonin verkkosivuilla niin, että sitä pystyvät käyttämään helposti Oilonin työntekijät, sidosryhmät ja asiakkaat. Kanavan kautta voi tehdä ilmoituksen rikkomuksista ja epäeettisestä toiminnasta. Ilmoitus voi kohdistua Oilonin omaan henkilöstöön tai sidosryhmäläiseen ja halutessaan ilmoituksen voi tehdä anonyymisti.

Ilmoituskanavaa hallinnoi ulkopuolinen toimija, joka turvaa ilmoitusten nimettömän käsittelyn. Kanavan kautta voi nimettömissäkin ilmoituksissa saada palautetta ja viestiä asiasta luottamuksellisesti ilmoituksen tekemisen jälkeen.

Kiitos, kun autat Oilon-konsernia toimimaan vastuullisena yhtiönä edistäen hyvää liiketoimintaa.