Whistleblowing -ilmoituskanava

Whistleblowing -ilmoituskanava on järjestelmä, jota kautta kukin voi anonyymisti ilmoittaa Oilonin toiminnassa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Epäillyt rikkomukset voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai muuten Oilonin ohjeistuksen mukaan epäeettistä toimintaa (kuten lahjonta, suosiminen, yrityksen etuuksien väärinkäyttö, uhkailu, sidonnaisuudet, asiakastietojen paljastaminen ulkopuolisille ym.). Väärinkäytösepäily voi kohdistua organisaation työntekijään tai yhteistyökumppaniin.

Ilmoituskanavan teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Oilonin ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka turvaa ilmoitusten nimettömän ja turvallisen käsittelyn. Kaikki vilpittömässä mielessä tehdyt ilmoitukset tutkitaan puolueettomasti.

Whistleblowing -ilmoituskanavan avulla pyrimme varmistamaan Oilonin liiketoiminnan eettisyyden yhtälailla kun ylläpidämme asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta meitä kohtaan.

Advertiser pixel