Valtioneuvosto antoi asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat.

Kerros- tai rivitaloon, joka korjataan vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti. Vastaavan tuen voi saada omakoti- tai paritaloon, joka korjataan vähintään 30 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät.

Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 % korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista, jotka ARA on hyväksynyt avustettaviksi avustuspäätöksessään.

Avustus maksetaan korjaustyön valmistuttua, kun energiatehokkuuden paraneminen on todistettu. Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti tai sitä ei osoiteta energiatodistuksella, ARA ei voi maksaa avustusta, vaikka se olisi alun perin myönnetty.

Energia-avustus henkilöasiakkaille

Kuka voi hakea?
Asuinrakennuksen omistaja.

Hakuohjeet löytyvät täältä:
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat

Avustettavat korjaukset:
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat/Avustettavat_korjaukset(53755)

Muista myös kotitalousvähennys

Voit saada kotitalousvähennystä maksimissaan 2 250 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa.
Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen.
Kotitalousvähennys on suhteellisen helppo hakea, katso lisätietoa täältä:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Huomioithan että energia-avustus sekä kotitalousvähennys ovat toisensa poissulkevia.