Kirjautuminen / login

10.5.2021 Lähtien kirjautuminen vaatii selaimelta TLS 1.2 tai sitä uudemman protokollan. Tästä johtuen kirjautuminen vanhemmilla selainversioilla ei enää välttämättä onnistu. Suosittelemme uusimpien Firefox, Chrome tai Microsoft Edge selainten käyttöä.

5/10/2021 Logging in requires that browser uses TLS 1.2 or later. As a result, signing in with older browser versions may no longer be possible. We recommend using the latest Firefox, Chrome or Microsoft Edge browsers.