Digitaaliset ratkaisut ovat olennainen osa tuotekehitystä

Oikea tieto oikeaan aikaan tehostaa toimintaa sekä säästää energiaa ja rahaa.

Kun alati muuttuvassa maailmassa halutaan varmistaa yrityksen kannattava liiketoiminta ja tuleva kasvu sekä kehittää kilpailukykyä, tuotekehitys on avainroolissa. Ohjaamme yritystä kohti kasvavaa tietotaitotasoa, parempia teknologiavalmiuksia sekä tuotteita – kohti parasta kestävän kehityksen energiateknologiaa.

Tuotekehitystoiminnan tavoitteena on hallita ja kehittää olemassa olevia ja uusia tuotteita sekä ydinosaamista keksintöjen ja innovaatioiden avulla. Kehitystarpeita kartoitetaan jatkuvasti eri lähteistä. Keskiössä ovat asiakas, uudet teknologiat ja tutkimus sekä markkinoiden ja viranomaisten tarpeet.

Tärkeitä tuotekehityksen osa-alueita Oilonilla ovat energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys, käytettävyys, ulkonäkö sekä huolto- ja tuotantonäkökohdat. Oilonin tuotekehityksestä vastaa konserniin kuuluva Oilon Technology Oy.

Tuotekehitystyötä tehdään yhdessä eri sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa ovat tietokoneavusteiset simuloinnit sekä digital twin -mallinnukset, jotka luovat mahdollisuuden tuote- ja järjestelmäominaisuuksien optimointiin ennen kattavaa prototyyppitestausta ja kokeellista työtä. Menetelmillä voidaan varmistaa tuotteen optimaaliset ominaisuudet ja saavuttaa parhaat palveluratkaisut.

Iso osa kokeellisesta työstä tehdään Lahden uusiutuvan energian tutkimuskeskuksessa sekä eri tehtaiden testausasemilla. Tutkimuskeskuksen ja testausasemien tarkoilla mittausjärjestelmillä varmistetaan tuotteen ominaisuudet, kuten päästömäärät tai se, kuinka paljon laite tuottaa lämpöä tai jäähdytystä tai kuinka paljon se kuluttaa sähköä, unohtamatta ääni- ja värinämittauksia. Tuotekehitystä tehdään myös osana tehdastestausta Oilonin tehtailla. Jokainen asiakkaalle lähtevä laite käy läpi vaativan tarkastus- ja testiprosessin.

Tärkeä osa tuotekehitystä on digitaalisten työkalujen, IoT-järjestelmien, automaation ja käyttäjäystävällisten käyttöliittymien kehitys. Iso osa digitaalisesta kehityksestä tehdään tuo tekehityksessä omilla osaajilla. Hyvä esimerkki kehitystyöstä on Oilon Selection Tool -laskentaohjelma, jonka avulla suunnitteluvaiheessa voidaan valita oikein mitoitettu kokonaisjärjestelmä, oli kyse sitten poltin-, teollisuuslämpöpumppu- tai maalämpöpumpputuotteesta.

IoT-ratkaisuilla voit seurata ja hallita laitteita etänä

IoT:hen perustuvat ratkaisut ovat olleet Oilonilla jo pitkään vahvasti mukana kehityksessä ja tuotteissa. Suurin osa Oilonin toimittamista lämpöpumpuista on jo IoT:n piirissä. Asiakkaat voivat halutessaan seurata ja hallita laitteita etänä sekä tilata raportteja, jotka kertovat järjestelmän käyttöasteesta, energian tuotannosta ja säästetyistä kustannuksista. Kehitystyön alla on samankaltaisia poltinjärjestelmiä sekä tekoälyyn perustuvia ratkaisuja, jotka tunnistavat laitteiden suorituskyvyn ja auttavat sen optimoinnissa sekä ennakoivassa huollossa.

Mitä ovat OGM, OST ja IoT?

IoT eli esineiden internet viittaa laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon ja etäkäyttöön internetin välityksellä.
OGM eli Oilon Global Monitor on palvelu, jolla käyttäjät voivat seurata ja ohjata tietoverkkoon kytkettyjen lämmityslaitteiden ja -järjestelmien toimintaa pilvipalvelun välityksellä.
OST eli Oilon Selection Tool on valintatyökalu, jolla käyttäjät voivat valita sopivan tuotteen ja siihen liittyvät lisävarusteet Oilonin laajasta poltin- ja lämpöpumppuvalikoimasta.

Oilon Global Monitor -palvelu seuraa järjestelmän toimintaa

Oilon Global Monitor (OGM) on IoT-palvelu, joka on tarkoitettu suorituskyvyn optimointiin ja älykkääseen kunnonvalvontaan. Edistynyt raportointi ja reaaliaikainen seuranta tukevat Oilon-tuotteiden ennakoivaa kunnossapitoa, jolloin tuotteiden luotettavuus ja suorituskyky paranevat.

Parempi energiatehokkuus ja pienemmät päästöt

Heikosti toimivat laitteet löytyvät helposti ja niistä tiedetään, miksi suorituskyky on heikentynyt ja kuinka ongelmakohdat voidaan korjata. Parempi käsitys operatiivisista tiedoista Päätöksenteko on helppoa, kun oikea tieto on oikeassa paikassa reaaliajassa.

Sujuva palvelu ja pienemmät ylläpitokustannukset

Ennakoivassa kunnossapidossa ylläpitoaikataulut eivät enää perustu historiatietoihin, vaan huoltotarpeet määritetään analysoidun tiedon ja älykkäiden indikaattorien avulla.

Vähemmän seisokkeja

Analysoidut tiedot ja älykkäät indikaattorit suojaavat seisokeilta. Indikaattorien perusteella koneen ongelmat voidaan havaita heti, kun suorituskyky heikkenee, ja ongelma voidaan ratkaista mahdollisten käyttökatkojen minimoimiseksi. Tietojen asianmukainen analyysi antaa reaaliaikaista tietoa tuotteen todellisesta laadusta ja antaa korjausohjeita tuotteen laadun parantamiseksi. – OGM, OST ja IoT ovat Oilonilla tuotekehityksen keskiössä, kertoo tuotekehitysjohtaja Juha Aaltola.

Lataa Oilon Selection Tool käyttöösi täältä.