Datakeskusten hukkalämmöstä tuotetaan tulevaisuudessa Oilonin lämpöpumpuilla päästötöntä kaukolämpöä Espooseen, Kirkkonummelle ja Kauniaisiin. Kyseessä on maailman suurin datakeskuksen hukkalämmön kierrätysjärjestelmä. Toimitussopimus on Oilonin historian suurin.

Microsoft rakentaa pääkaupunkiseudulle datakeskusalueen, jonka hukkalämmön Fortum ottaa talteen ja kierrättää kaukolämmöksi. Kyseessä on maailman suurin datakeskusten hukkalämmön kierrätysprojekti.

Oilon toimittaa Fortumille teollisuuslämpöpumput molemmille lämpöpumppulaitoksille. Oilonille toimitus on yrityksen historian mittavin.

“Toimituksen arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Tämä projekti on hieno näyttö kyvystämme toimittaa ratkaisuja suuressa mittakaavassa ja tukea asiakkaitamme vihreässä siirtymässä”, sanoo Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.

Fortum on edelläkävijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä energiantuotannossa ja tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2030. Fortum toteuttaa jatkuvasti parhaita ja kustannustehokkaimpia tapoja irtautua fossiilisesta lämpöenergian tuotannosta. Tässä lämpöpumpuilla on hyvin oleellinen rooli.

“Kaukolämpöverkko toimii tulevaisuudessa yhä enemmän energiankierrätysalustana, jossa voi hyödyntää erilaisia lämmönlähteitä ja energiavirtoja. Hyötykäyttö onnistuu lämpöpumppujen avulla.  Esimerkiksi tässä tapauksessa datakeskuksen jäähdyttämisen hukkalämpöä syntyisi joka tapauksessa, ja tämän teknologian avulla se saadaan kiertoon”, sanoo uusista energiaratkaisuista vastaava Fortumin johtaja Thomas Ekholm.

Energian kierrätyksellä huippuhyötysuhteisiin

Fortumin lämpöpumppulaitoksille rakennetaan ns. CHC-ratkaisu eli yhdistetty lämmitys ja jäähdytys (Combined Heat and Cooling). Lämpöpumpuilla voidaan jäähdyttää datakeskuksia ja ottaa talteen niistä syntyvä hukkalämpö, joka ohjataan edelleen kaukolämpöverkostoon eli lämpöä ja kylmää tuotetaan samanaikaisesti.

“Kun energiavirrat kierrätetään tehokkaasti, päästään erinomaisiin hyötysuhteisiin: Järjestelmän kokonais-COP on 6,6 eli yksi lämpöpumpun käyttämä yksikkö sähköä tuottaa 6,6-kertaisen määrän energiaa jäähdytykseen ja lämmitykseen”, kertoo Oilonin teollisuuslämpöpumpuista vastaava myyntipäällikkö Jussi Alpua.

Toimitus käsittää kumpaankin lämpöpumppulaitokseen useita Oilonin S-sarjan lämpöpumppuja, jotka painavat noin 15 000 kiloa kappale eli noin 10 henkilöauton verran. Ne tuottavat kaukolämpöä yhteensä lähes 40 megawatin teholla 85 asteen lämpötilassa kummassakin kohteessa.

Lämpöpumppulaitoksen rakennustyöt ovat käynnistyneet ensin Kirkkonummella, jonne toimitetaan ensimmäiset lämpöpumput vuoden 2025 alussa. Espoon projekti seuraa noin puoli vuotta myöhemmin.

Hukkalämmön talteenoton toimiessa täysmääräisesti lämpöpumppulaitoksilla tuotetaan päästötöntä kaukolämpöä noin 100 000 kaukolämpöasiakkaan lämmöntarpeen verran, mikä on noin 40 prosenttia Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen noin 250 000 kaukolämmön käyttäjän lämmöntarpeesta. Datakeskusten hukkalämmön kierrätys mahdollistaa silloin jopa 400 000 tonnin vuotuisen hiilidioksidipäästöjen pysyvän vähennyksen. Projektit vastaavat yli 1 % Suomen hiilineutraalisuustavoitteen mukaisista päästövähennystarpeista.

Oilonin S-sarjan lämpöpumppu, joka painaa noin 15 000 kiloa kappale eli noin 10 henkilöauton verran. Ne tuottavat kaukolämpöä yhteensä lähes 40 megawatin teholla 85 asteen lämpötilassa kummassakin kohteessa.
Oilonin S-sarjan lämpöpumppu, joka painaa noin 15 000 kiloa kappale eli noin 10 henkilöauton verran.

Kansainvälisesti merkittävä projekti

Suomi on EU:n etulinjassa hiilineutraalisuustavoitteineen ja tässä projektissa Fortum johtavana energiayhtiönä tarjoaa Oilonin teknologian avulla vakuuttavan käytännön esimerkin siitä, miten näihin tavoitteisiin voidaan päästä.

Lämpöpumput on perinteisesti nähty enemmän energiatehokkuutta parantavina hankkeina osana lämmöntuotantoa teollisuudessa ja energiantuotannossa, mutta nyt lämpöpumppuja käytetään enenevissä määrin primäärisenä energiantuotantomuotona laajassa teollisessa mittakaavassa.

“Teknologiamielessä pihvi on siinä, että on luotu tehokas kokonaisratkaisu hyödyntämällä useita lämpöpumppuja. Järjestelmän laajan tehonsäätöalueen ansiosta voidaan prosessin vaatimuksiin eli vaihtelevaan jäähdytyksen ja lämmityksen tarpeeseen vastata joustavasti ja tarkasti. Sarjaan kytkennöillä eli porrastetulla lämmön ja jäähdytyksen tuotolla on puolestaan saavutettu erinomainen hyötysuhde koko tehonsäätöalueella”, kertoo Oilonin teollisuuslämpöpumppujen liiketoiminnasta vastaava johtaja Martti Kukkola.

Projektissa yhdistyy Kukkolan mukaan hienolla tavalla kaksi vahvaa trendiä, energiantuotannon sähköistyminen ja toisaalta hukkalämmön hyötykäyttö eli energian kierrätys. Projekti on erittäin kiinnostava myös kansainvälisellä tasolla.

”Suuret globaalit yritykset seuraavat hyvin tarkkaan, mitä Pohjolassa tehdään hiilineutraalin energiantuotannon saavuttamiseksi. Tämä referenssi tulee avaamaan Oilonille ovia kansainvälisillä markkinoilla entistä suurempiin hankkeisiin. Kuten maailmalla niin myös Oilonilla lämpöpumput ovat entistä suuremmassa roolissa tulevaisuudessa”, hän sanoo.