Kestävän kehityksen polttoaineet – tulevaisuuden ratkaisut Oilonilta

Uusiutuvasta energiasta puhuttaessa usein toistuvia sanoja ovat aurinkosähkö, tuuli- ja vesivoima sekä maalämpö. Monessa paikassa biopolttoaine on kuitenkin lyömätön vaihtoehto.

Tällä hetkellä fossiilisten polttoaineiden merkitys globaalissa energiakentässä on ylivoimainen verrattuna uusiutuviin energialähteisiin, ja suuntana seuraavien vuosikymmenien aikana on mennä kohti kestävän kehityksen ratkaisuja. Myös Oilonin tuotekehitys on kehityksen kärjessä uusiutuvien energiaratkaisujen hyödyntämisessä.

Kestävän kehityksen polttoaineita ovat esimerkiksi biokaasut, bioöljyt ja biomassapohjaiset pyrolyysiöljyt. Sinällään uusiutuvien polttoaineiden käytössä ei ole mitään uutta, esimerkiksi sellunkeiton sivutuotteena syntyvää mustalipeää on hyödynnetty vuosikymmeniä laitosten sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Pyrolyysiöljy on orgaanisen materiaalin kuivatislauksessa syntyvä nestemäinen aine. Kun se valmistetaan biomassasta, sitä kutsutaan bioöljyksi tai puuöljyksi raaka-aineesta riippuen. Pyrolyysiöljyjen raaka-aineina ovat esimerkiksi puu, kuori, olki ja riisin sekä viljan akanat.

Haasteellisia pyrolyysiöljyistä tekevät niiden happamuus, suuri vesipitoisuus sekä fysikaalisten ominaisuuksien, kuten viskositeetin, epästabiilius. Lisäksi monissa pyrolyysiöljyissä on runsaasti kiintopartikkeleita, joten niiden polttamiseen tarvitaan erityisratkaisuja.

– Oilonilla on pitkä kokemus erilaisten pyrolyysiöljyjen polttamisesta, ja siihen perustuen meillä on vankka osaaminen oikeanlaisten materiaalien ja polttotekniikan valintaan. Näille polttoaineille esimerkiksi polttoainepumpun oikea valinta on erityisen tärkeää. Monilla bioöljyillä on alhainen lämpöarvo, ja huomioimme polttoteknisen ratkaisun määrittämisessä kunkin kohteen erityispiirteet, liiketoimintajohtaja Tapio Murtonen valottaa.

On myös uusiutuvia öljyjä, joiden ominaisuudet ovat lähes samat kuin fossiilisilla öljyillä. Esimerkiksi HVO eli vetykäsitelty kasviöljy on korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä, jolla on sama korkea lämpöarvo kuin kevytöljyllä. Liekin lähettämän valon aallonpituudet ovat kuitenkin erilaiset kuin fossiilisella öljyllä, joten on tärkeää valita liekille soveltuva liekinvalvoja. Oilon on tutkinut HVO:n polttoa paljon omassa tuotekehityslaboratoriossaan. Laajan testauksen myötä Oilonille on kertynyt osaaminen, jota liekinvalvojien ja muiden komponenttien valinnassa ja säätämisessä tarvitaan.

Uusiutuvien öljyjen saatavuus paranee jatkuvasti. Polttotekniikalla voidaan toteuttaa ja tukea kestävän kehityksen energiaratkaisuja, joten yhä useammat öljy-yhtiöt tuovat markkinoille uusiutuvia nestemäisiä polttoaineita perinteisten tuotteidensa rinnalle.

Myös biokaasuilla on valtavat mahdollisuudet. Biokaasua voi tuottaa kaikesta orgaanisesta aineesta, tärkeimpinä jäte, viljelytähde sekä puu. Biokaasua syntyy myös maatalouden ja esimerkiksi jätevesien käsittelyn sivutuotteena. Polttoaineena biokaasu on erinomaista: sillä on hyvä lämpöarvo ja pienet hiukkaspäästöt. Jalostetussa biokaasussa ei ole raskasmetalleja.

Jäte- ja peltopohjainen biokaasu tuotetaan mädättämällä esimerkiksi kotitalouksien biojätettä, lantaa tai olkia hapettomassa tilassa. Bakteerit pilkkovat orgaanisen aineksen, jolloin muodostuu metaania sekä useimmiten lannoituskäyttöön soveltuvia sivutuotteita. Toisin sanoen, sekä jätteessä oleva energia että ravinteet saadaan kiertoon.

Puusta tuotetaan biokaasua pääsääntöisesti kaasuttamalla. Puulastuja, metsätähdettä ja muuta kuumennetaan korkeassa paineessa niukkahappisissa olosuhteissa, jolloin puuaineksesta vapautuu kaasua. Syntyvää kaasua voidaan jatkojalostaa niin, että sen koostumus vastaa maakaasua. Tällä tavalla käytettynä biokaasun käyttöönotto onkin suhteellisen helppoa verrattuna moneen muuhun biopolttoaineeseen. Oli energianlähde mikä tahansa, Oilonin asiantuntevien myyjien kanssa energiatehokkaan polttimen ja kestävän kehityksen ratkaisun valinta on helppoa.