Tutkimuskeskukset

Tutkimus ja tuotekehitys on Oilonin keskeinen menestystekijä. Lahdessa sijaitsee Oilonin omat tutkimus- ja koulutustilat, jossa on erinomaiset puitteet suunnittelulle, käytännön kokeelliselle työlle ja koulutuksille. Jatkuvaa tuotekehitystä ja innovointia tukevat monipuoliset laboratoriotilat, jotka on varusteltu yhtä lailla omien tarpeiden kuin tarvittavien tuotestandardien vaatimusten mukaisesti. Mittalaitteiden kalibrointi ja testauksien jäljitettävyys toteutetaan standardin EN ISO 17025 mukaisesti.

Lämpöpumppujen jatkuvan kehityksen kannalta laboratorioissa on useita erilaisia lämpöpumppujen testipenkkejä, joissa voidaan kehittää lämpöpumppujen automaatioita, erilaisia kytkentöjä, toimintaa ja tehokkuutta eri olosuhteissa ja kuormituksissa. Laboratoriossa pystytään tutkimaan myös kallioporakoivojen käyttäytymistä kuormituksessa.

Tehokkaan polttotekniikan tutkimuksen ja poltinkehityksen mahdollistavat koeajokattilat, joita on erikokoisina käytössä yli 20 kappaletta, ne kattavat kokoluokat pienistä kuumavesikattiloista aina voimalaitoskokoluokkaan asti. Laboratorion varusteluun kuuluvat myös muun muassa FTIR-savukaasuanalysaattori, imupyrometri, paramagneettinen happimittaus sekä pienhiukkasmittausjärjestelmät.

 

Järjestämme tutkimuskeskuksen tiloissa lämpöpumppujen ja polttimien koulutuksia, joissa teoriaopetusta pystytään tukemaan käytännön harjoituksilla. Koulutuksissamme perehdytään muun muassa tuotteiden ja järjestelmien oikeaan ja turvalliseen suunnitteluun, asennuksen ja käyttöönottoon sekä mahdollisimman energiatehokkaaseen käyttöön ja huoltoon. Koulutuksien tavoitteena on eri sidosryhmien (kuten suunnittelijoiden, asennus-​ ja huoltoliikkeiden) ammattitaidon jatkuva kehittäminen.