Lämpöpumppu on yksi parhaita työkaluja parantaa energiatehokkuutta

Oilon Oy toimittaa Lempäälän Lämpö Oy:lle uudenlaisen CHC-lämpöpumppuratkaisun, joka paitsi tehostaa energiantuotannon tehokkuutta, voi laajemmassa mittakaavassa vauhdittaa myös ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä energiamurroksen etenemistä. Lämpöpumpun kautta kaukolämpö- ja sähköjärjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään. Lempäälän Lämmön mukaan lämpöpumppu onkin yksi parhaita työkaluja parantaa energiatehokkuutta.

”On valtavan mielenkiintoista seurata, miten sekä laitteiden ja järjestelmien teknologinen kehitys että oivallukset olemassa olevien laitteiden uusiksi kytkennöiksi tuovat uusia mahdollisuuksia. Uusilla kytkennöillä parannetaan energiatehokkuutta ja päästään kohti hiilineutraaliustavoitteita niin paikallisesti kuin energiajärjestelmätasolla”, kertoo Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonio.

CHC – combined heating and cooling – tarkoittaa lämpöpumppujärjestelmää, joka tuottaa sekä lämpöä että jäähdytystä samanaikaisesti. Lempäälässä CHC-järjestelmään on kytketty myös verkkobuusteri, jolla hyödynnetään kaukolämmön paluulämpöä.

”Lempäälä on ensimmäinen kohde, jossa nämä kytkennät yhdistetään yhteen ja samaan järjestelmään”, sanoo Oilonin teollisuuslämpöpumppujen ja vedenjäähdyttimien myyntipäällikkö Jussi Alpua.

Kaukolämmön paluuvesi on yleensä 40–50 asteista. Tällä CHC-pumpun ja verkkobuusterin yhdistelmällä siitä otetaan 10 astetta talteen. Näin energiatehokkuus paranee biopolttoaineita käyttävissä tuotantolaitoksissa.

”Käytännössä teemme kaukolämpöä hyödyntämällä sähköä, mutta käytämme siihen vain uusiutuvaa energiaa. Olemme kytköksissä pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin ja kun siellä on uusiutuvaa sähköä edullisesti tarjolla, hyödynnämme sitä lämpöpumpuissa”, kertoo Lempäälän Lämmön toimitusjohtaja Toni Laakso.

Laakson mukaan ratkaisu tulee palvelemaan myös kaukokylmäverkkoa.

”Moni jäähdytysasiakas tarvitsee jäähdytystä vain kesällä ja muina aikoina järjestelmä seisoisi. Tällä CHC-buusteriratkaisulla järjestelmälle saadaan lisää käyttöaikaa eikä jäähdytyksestä syntyvää energiaa tarvitse enää ajaa taivaan tuuliin.”

Vauhtia energiamurrokseen

Vastaava CHC-lämpöpumpun ja verkkobuusterin yhdistelmä voi Laakson mukaan isossa mittakaavassa palvella koko energiajärjestelmää. Eri energiasektoreiden integraatio on iso osa meneillään olevaa energiamurrosta.

”Kaukolämpöjärjestelmässä liikkuu merkittäviä lämpöenergiavirtoja, jotka ovat hallittuja ja keskittyvät taajamiin. Lämpöverkosto pystyy tasapainottamaan sähköjärjestelmää vuorokausitasolla ja palvelemaan sitä energiavarastona samaan tapaan kuin esimerkiksi sähköakut. Tiedonvaihdon eri energiajärjestelmien välillä täytyy tällöin toimia.”

Lue lisää täältä.

Teksti: Satu Tähkä
Kuvat: Lempäälän Lämpö Oy, Oilon Oy