Maailman ympäristöpäivä on jo vuodesta 1974 nostanut globaalia tietoisuutta ympäristön tilasta ja tarvittavista toimista ympäristön suojelemiseksi. Ympäristöpäivällä on vuosittain vaihtuva teema ja isäntäkaupunki. Tänä vuonna teemana on ilmansaasteet ja isäntäkaupunkina Peking. Oilon on tehnyt pitkäjänteistä työtä puhtaamman ja tehokkaamman polttoteknologian kehittämiseksi jo kohta kuudenkymmenen vuoden ajan. Viime vuosina Oilon on erityisesti panostanut puhtaaseen kaasun polttoteknologiaan, jolla on suuri merkitys tulevaisuudessa luovuttaessa eniten saastuttavasta kivihiilestä. Suurin osa maailman energiantuotannosta perustuu polttamiseen ja siihen käytetyllä polttoteknologialla on keskeinen rooli sekä energian tuotannon tehokkuudessa, että syntyvissä päästöissä. Oilonin kehittämä uusin teknologia on ollut erityisen kysyttyä Kiinassa, jossa vaaditaan korkeaa hyötysuhdetta ja alhaisimpia palamisen päästöjä maailmassa heti Kalifornian jälkeen. Vahvalla lainsäädännöllä on em. alueilla onnistuttu pienentämään merkittävästi ilmanlaatuongelmia. Tiukentuvat päästövaatimukset pakottavat kehittymään jatkossakin, ja Oilon on valmis vastaamaan haasteeseen. 

ymparistopaiva

Tulevaisuudessa lämpöpumpuilla tulee olemaan erittäin suuri rooli lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Ilmastonmuutos ja ilmansaasteet pakottavat vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Energiansäästö, uusiutuvat polttoaineet ja uusiutuvan sähkön mahdollisimman tehokas hyödyntäminen tulevat olemaan keskeinen osa tulevaisuuden energiaratkaisua. Suomi pyrkii uusimman linjauksen myötä vuoteen 2035 mennessä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi ja erään johtavan pohjoismaisen energiayhtiön arvion mukaan lämpöpumpuilla ja uusiutuvalla ylijäämäsähköllä tuotetaan suurin osa sen kaukolämmöstä jo vuonna 2050. Oilon on ennakoinut tämän trendin jo pitkään ja yhtiöstä löytyy lähes 40 vuoden kokemus lämpöpumpputeknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä maalämmössä, yhdistetyssä lämmityksessä ja jäähdyttämisessä sekä erilaisissa hukkalämmön kierrättämissovelluksissa. 

Teknologisia ratkaisuja puhtaampaan ja vähähiilisempään tulevaisuuteen on tarjolla, tarvitaan poliittista tahtoa ohjaamaan yhteiskunta käyttämään niitä.