Muita edellä murroksessa

”Ilmastokriisi ja energiamurros haastavat energiateknologia-alan ja yritykset kehittämään omaa toimintaansa. Oilon on muutoksen etujoukoissa.”

Ilmasto muuttuu ja liike-​elämän pelisäännöt sen mukana. Lainsäätäjät, rahoittajat ja kuluttajat vaativat yrityksiltä vihreyttä, eikä pelkkä puhe enää riitä. Joissakin yhtiöissä murros aiheuttaa pelkoa, toisissa se nähdään mahdollisuutena. Lisäksi on Oilonin kaltaisia pioneereja, jotka haluavat olla muutoksen kärjessä. Keväällä 2021 60 vuotta täyttänyt perheyritys on satsannut kestävään kehitykseen jo vuosikymmeniä.

“Hyvä esimerkki on typen oksidit polttimissa. Niiden päästöt on nin toimitusjohtaja Tero Tulokas sanoo. Äänessä on ripaus ylpeyttä: typen oksidit kuuluvat kaikkein haitallisimpiin ilmansaasteisiin energiantuotannossa.

Huiman kehityksen on mahdollistanut tuotekehitys niin sanottujen digitaalisten kaksosten avulla. Ne ovat tarkkoja virtuaalisia malleja, joiden ansiosta tuotteiden suorituskykyä voidaan kehittää nopeasti, koska fyysisiä prototyyppejä tarvitaan vähemmän. Virtuaalisia kaksosia hyödynnetään myös polttimien ja lämpöpumppujen käytön seurannassa ja optimoinnissa.

Toinen tärkeä trendi polttimien tuotekehityksessä on ollut polttoainevalikoiman laajentaminen. Nykyisin Oilonin polttimet pystyvät hyödyntämään käytännössä kaikkia tunnettuja biopolttoaineita.

”Biokaasut, bioöljyt, etanoli, metanoli – kaikki nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet kelpaavat”, Tulokas sanoo. Listaan kuuluu myös vihreä vety, johon ladataan juuri nyt paljon odotuksia.

Miljoonan tonnin päästövähennys
Kun lasketaan hiilidioksidipäästöjä energiantuotannossa, polttoaineen valinta on tärkein tekijä. Mutta päästöihin voi vaikuttaa merkittävästi myös polttimien säätötarkkuudella.

“Mitä pienemmällä osakuormalla poltin toimii, sitä vähemmän tarvitaan kattilan pysäytyksiä ja käynnistyksiä, jotka lisäävät polttoaineen kulutusta”, Tulokas selittää.

Jos poltto voi jatkua esimerkiksi 10 prosentin minimikuormalla 25 prosentin sijasta, hyöty on ratkaiseva. Säätöalueen kasvattamisen avulla polttoaineen kulutus vähenee jopa yli 10 prosenttia.

Myös niin sanotun jäännöshapen määrää alentamalla voidaan leikata polttoaineen kulutusta ja sitä kautta CO2-päästöjä. Mitä vähemmän happea jää palamisen jälkeen savukaasuihin, sitä vähemmän hukataan energiaa. Intensiivisen kehitystyön tuloksena jäännöshapen määrää on saatu jatkuvasti alas.

Oilonin polttimissa palamista ohjaa automaatio, joka säätää optimaalisen hapen ja polttoaineen suhteen.

Oilonin poltinasiakkaiden CO2-päästövähennykset ovat usein dramaattisia.

“Kun eräs pekingiläinen energiayhtiö vaihtoi kivihiilestä maakaasuun ja Oilonin polttimiin, yhtiön CO2 -​päästöt vähenivät noin miljoona tonnia vuodessa. Se vastaa kymmentä prosenttia Suomen liikenteen päästöistä”, Tulokas kertoo.

Energiayhtiöt innostuivat lämpöpumpuista
Lämpöpumput on nostettu kansainvälisissä skenaarioissa keskeiseksi keinoksi ilmastopäästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi energiajärjestö IEA:n mukaan rakennusten lämmityksestä jopa puolet pitäisi tuottaa lämpöpumpuilla 2045 mennessä. Syynä on ilmastotavoitteet: lämpöpumput hyödyntävät esimerkiksi ulkoilman ja maaperän uusiutuvaa lämpöenergiaa erittäin kustannustehokkaasti.

“Lämpöpumppujen tuotekehitykseen on Oilonissa investoitu reippaasti jo pitkään. Pystymme tuottamaan jo 120–130 asteen lämpötiloja, mikä kiinnostaa varsinkin teollisuusasiakkaita”, Tulokas kertoo.

Yksi kehityksen polttopiste on hyötysuhde eli COP (coefficient of performance). Se kertoo, kuinka tehokkaasti lämpöpumppu muuttaa sähkön energiaksi. “Kun tuotetaan yhtä aikaa lämmintä ja kylmää, yhdestä kilowatista sähköä saadaan jopa kymmenen kilowattia energiaa”, Tulokas sanoo. Maaviilennyksessä tämä hyötysuhde (COP) voi olla jopa 20–30.

Teollisuudessa lämpöpumppuja käytetään tyypillisesti energian kierrättämiseen. Se tarkoittaa, että otetaan jonkin laitteen tai prosessin hukkalämpö talteen ja käytetään se hyödyksi hyvällä hyötysuhteella.

Asiakkaiden joukko on kirjava: esimerkiksi datakeskukset, jätevedenpuhdistamot, meijerit, elintarviketehtaat ja kemianteollisuus käyttävät Oilonin teollisuuslämpöpumppuja ympäri maailman.

Energia-​alan yritykset ovat nyt erityisen kiinnostuneita hiilineutraalista lämmöntuotannosta. Yksi syy on päästökauppa, joka motivoi karsimaan fossiilisia energianlähteitä. Esimerkiksi energiayhtiö Fortum on tilannut Oilonin lämpöpumppuja korvaamaan hiilivoimaa Espoossa.

Jos projekti toteutuu suunnitellusti 11 megawatin koossa, se vähentää kivihiilienergiaa noin 92 gigawattituntia vuodessa. Se tarkoittaa yli 31 000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuodessa, mikä vastaa noin 14 500 auton poistamista liikenteestä joka vuosi.


Oma takapiha kuntoon
Oilon on satsannut pitkään oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tehtaiden lämmityksessä suositaan maalämpöä, katoille on ilmestynyt aurinkopaneeleja, ja kiinteistöihin on tehty energiaremontteja. Syksyn 2021 aikana Oilon liittyi SBTi-​projektiin (Science Based Targets initiative), joka on yksi merkittävimmistä yksityisen sektorin ilmastotavoitteista. Jäsenyritykset sitoutuvat pienentämään oman toiminnan päästöt linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Jäsenyyden myötä Oilon sitoutuu vähentämään oman toiminnan hiilipäästöjä vähintään 46 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna. Näillä näkymin tavoite toteutuu etuajassa.

“Aloitteessa on mukana lähes 3000 johtavaa edelläkävijäyritystä. Tämä on erinomainen tapa kirittää omia päästötavoitteita ja toteuttaa yritysvastuuta”, Tulokas sanoo.

Ympäristövastuu on tärkeä osa liiketoimintamme DNA:ta, mutta on yhtä tärkeä kehittää taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta. Kolmijalkainen tuoli on tukevin, Tulokas kiteyttää.