Muotoilu

Kansainvälisellä kasvuyrityksellä on oltava tuote- ja palveluvalikoima, joka vakuuttaa kohderyhmänsä ja ylittää asiakkaiden odotukset ympäri maailman. Muotoilu on tärkeä osa Oilonin tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessia.

Tuote- ja palvelumuotoilun lähtökohtana on aina käyttäjä, tehokkaan tuotannon edellytyksiä tietenkään unohtamatta. Oilonille jokainen asiakas on tärkeä. Tuotesuunnittelumme tavoitteena on muodostaa brändipohjainen, vaivaton ja luotettava käyttökokemus, joka on sovitettu tuotteiden ja palveluiden todellisiin käyttöolosuhteisiin.

Oilonilla muotoilulla pyritään lisäämään kanssakäyntiä asiakkaan ja tarjottujen palveluiden välillä. Lopputuloksena on prosessi, joka on kaikkien osapuolten näkökulmasta juoheva ja hedelmällinen alusta loppuun saakka.

Olemme Oilonilla siirtyneet perinteisistä ja toki riittäviksi todetuista kehitysmenetelmistä kokonaisvaltaiseen ajatteluun, jossa tuotteita, palveluita ja henkilöitä käsitellään kokonaisuutena. Lähestymistapa tukee uuden oppimista, mikä näkyy nopeina tuloksina strategiatyössämme. Oilonilaisille muotoilu on ajattelutapa ja ongelmanratkaisuprosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa innovaatioita maailmassa, jossa muutoksesta on tullut pysyvä osa arkipäivää ja jossa mukautuminen on elinehto.

Tuotteissamme näkyvät uraauurtava tekninen ajattelu ja innovatiivisuus. Jo vuosikymmenten ajan tuotteemme ovat osoittaneet, että suunnittelussa ja muotoilussa otetaan huomioon tehokkaan tuotannon edellytykset. Oilon-tuotteet ovat esimerkki teknisistä ratkaisuista, joissa yhdistyvät käytettävyys ja ajatuksella tehty muotoilutyö. Lopputuloksena on luotettavia laitteita, joita on helppo käyttää, asentaa ja pitää kunnossa. Yrityksen perusarvot kannustavat suunnittelijoita huomioimaan kestävän suunnittelun periaatteet ja luomaan edistyksellisiä ratkaisuja, jotka minimoivat ympäristövaikutukset ja maksimoivat käyttöturvallisuuden.

Tuote- ja palvelukehityksessä muotoilu raivaa tietä innovaatioille, jotka parantavat asiakaskokemusta. Muotoilu antaa kimmokkeita ideoille ja käytännön toimille, joista hyötyy koko maailma.