Aerial view of Matinkyla neighborhood of Espoo, Finland. First snow in the city.

Oilon toimittaa 1,3 megawatin lämpöpumppujärjestelmän Fortumille Espooseen. Vermon voimalaitokselle sijoitettava ilma-vesilämpöpumppu on Suomen suurin, ja se korvaa kivihiilen käyttöä energianlähteenä. Järjestelmä tuottaa kaukolämpöä ja kaukokylmää. Laitos on tarkoitus laajentaa 11 megawattiin pilottivaiheen jälkeen.

”Teollisen mittakaavan lämpöpumput ovat erinomainen keino korvata kivihiiltä ja leikata ilmastopäästöjä energiantuotannossa”, sanoo Thomas Ekholm, New Solutions -yksikön johtaja Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnassa.

Toteutuessaan 11 megawatin järjestelmä vähentää kivihiilellä tuotettua energiaa noin 92 gigawattituntia vuodessa. Päästövähennys nousee yli 31 000 hiilidioksiditonniin vuodessa, mikä vastaisi noin 14 500 auton poistamista liikenteestä joka vuosi.

”Ilma on primaarienergian lähteenä rajaton. Sen avulla voidaan tuottaa isoja määriä lämpöä ja vähentää polttamista kaukolämmön tuotannossa”, Ekholm sanoo.

Lämpöpumppulaitos otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Laitoksen toteuttaa ympäristöystävällisiin energiajärjestelmiin erikoistunut suomalainen teknologiayhtiö Oilon. Toimitukseen kuuluu suunnittelu, asennukset, käyttöönotto sekä käytönaikainen valvonta.

”Olemme trimmanneet suurien lämpöpumppujen teknologiaa määrätietoisesti noin viidentoista vuoden ajan. Suorituskyvystä kertoo se, että Espoon laitos pystyy tuottamaan pakkasilmasta lähes 100-asteisesta kaukolämpöä”, sanoo Oilonin myyntipäällikkö Jussi Alpua.

Espoon laitos on niin sanottu CHC-laitos (combined heating and cooling) eli se tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukokylmää. Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Kaukokylmä puolestaan yleistyy nopeasti kiinteistöjen jäähdytysmuotona suurissa kaupungeissa.

Kaukolämpöä ja kaukokylmää tuotetaan pitkälti samalla teknologialla, mutta kaukokylmä vaatii erillisen kylmävesiverkoston. Kaukokylmää tuottavat teollisuuslämpöpumput ovat erittäin energiatehokas tapa jäähdyttää rakennuksia verrattuna esimerkiksi asuntokohtaisiin ilmalämpöpumppuihin.

Uusi lämpöpumppulaitos ottaa lämpöä kahdesta paikasta: ulkoilmasta sekä jäähdytysverkoston tuottamasta hukkalämmöstä.

”On kiinnostavaa päästä optimoimaan ison mittakaavan ilma-vesilämpöpumppua ja seuraamaan, millaiseen hyötysuhteeseen pääsemme eri ulkolämpötiloissa”, Alpua kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Espoon hankkeelle kolmen miljoonan euron investointituen, jolla edistetään vapaaehtoista, nopeutettua luopumista kivihiilestä kaukolämpövoimaloissa. Tuen myöntämisessä etusijalla olivat hankkeet, joissa hyödynnetään muita kuin polttoon perustuvia teknologioita.

”Energiayhtiöt ovat meille iso asiakaskunta, ja niille on nyt tärkeää leikata polttamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Ison mittakaavan lämpöpumput antavat vauhtia tälle trendille. Ne tekevät sähköstä lämpöä korkealla hyötysuhteella ja hyödyntävät tehokkaasti hukkalämpöä eli energiaa, joka muuten menisi harakoille”, Alpua sanoo.

Vermon lämpöpumppulaitos on osa Espoon kaupungin ja Fortumin Clean Heat -projektia. Sen tavoitteena muuttaa kaukolämmön tuotanto hiilineutraaliksi Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kaukolämpöverkoissa 2020-luvun aikana. Kaukolämpö tarjoaa alueella lämmityksen noin 250 000 loppukäyttäjälle kodeissa ja toimistoissa.

Fortumin Thomas Ekholm uskoo, että lämpöpumpputeknologialla tulee olemaan iso rooli Fortumin tekemisessä tulevina vuosina.

”Teknologia on meille erittäin kiinnostava. Lämpöpumput mahdollistavat siirtymisen pois polttamisesta kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa. Yhteistyö Oilonin kanssa on sujunut erittäin hyvin, ja uskomme että projektista tulee menestys”, Ekholm sanoo.

Lisätiedot:
Martti Kukkola
Liiketoimintajohtaja, Oilon
martti.kukkola@oilon.com
+358-400-312060