Oilonin Kiinan menestys jatkuu

Maailman kunnianhimoisimmat ja tiukimmat päästötavoitteet ovat Kiinassa. Kiinan ja muiden teollisuusmaiden energiantarve ei kuitenkaan ole pienenemässä, päin vastoin. Teollisuus ja energiantuotanto mullistuvat, ja päästörajoitukset kiristyvät jatkossa vielä entisestään.

Oilon teki ensimmäiset kaupat Kiinaan 90-luvun puolivälissä. Avaus haastaville markkinoille tehtiin Suomessa valmistetuilla polttimilla, mutta jo vuonna 2002 Oilonilla oli oma tehdas Kiinassa. Tehtaan ympärille rakennettiin vankka jälleenmyyjä- ja palveluverkosto, joka kattaa koko Kiinan.

Kiinan energiamurros lähti liikkeelle Pekingistä, jossa asuu noin 19,6 miljoonaa ihmistä. Kaupungin lämmityksestä vastaa Kiinan suurin kaukolämpöyhtiö, Beijing District Heating Group. Yhtiön tehtäviin kuuluu myös varmistaa tuotannon ja jakelun turvallisuus pitämällä laitteisto vakaana ja hyvässä käyttökunnossa. Aluksi yhtiö siirtyi kivihiilestä kaasuun ja sittemmin Low NOx -kaasupoltinratkaisuihin eli polttimiin, joilla on erityisen pienet typenoksidipäästöt.

– Polttotekniikan rinnalla käytetään yhä enemmän myös muita, puhtaampia ja uusiutuvia energianmuotoja. Nyt murroksen edut ovat alkaneet näkyä jo muissakin isoissa kaupungeissa ja laajasti koko Kiinassa.

– Perinteisesti Oilonin tuotteita Kiinassa ovat olleet polttimet, mutta nykyisin myös teollisuuslämpöpumppuja menee enenevässä määrin, kertoo Oilon Kiinan toimitusjohtaja Ville Pekkola.

Päästövaatimukset ovat tuottaneet kovaa painetta Kiinan markkinoilla, joten polttotekniikan kehitys on ollut hyvin nopeaa. Jo vuonna 2014 Kiinan kattilayhdistys palkitsi Oilonin parhaana ulkomaisena brändinä. Oilonin uusimmilla Ultra Low NOx -kaasupolttimilla saavutetaan jo alle 9 ppm:n (18 mg/ Nm3) päästötaso.

Vuonna 2016 Kiinan hallitus aloitti osana viisivuotissuunnitelmaansa uuden entistä tiukemman suunnitelman ilmansaasteiden ehkäisyyn ja valvontaan. Beijing District Heating Group vastasi tiukentuneisiin päästövaatimuksiin asentamalla vielä samana vuonna Wangjing Lantianin kaukolämpölaitokseen uudet Oilon ACE -polttimet ensimmäisenä maailmassa. Savutettu päästötaso oli alle 15ppm NOx (30 mg/Nm3), joka on lähellä maailman tiukimpia kattiloiden päästönormeja.

Vuosien kehitystyön tuloksena syntynyt Oilon ACE on tukevarakenteinen Low NOx -poltinmalli, jonka liekissä on laajat säätömahdollisuudet. ACE-polttimet sopivat kuumavesi- ja höyrykattiloihin, kuumailmakehittimiin ja erilaisiin prosessilämmityssovellutuksiin. Tähän mennessä Kiinan markkinoille on toimitettu noin 1 400 ACE-poltinta, joista yli 100 on toimitettu Beijing District Heating Groupille. Poltinmalli on laajasti kaukolämpökäytössä mm. Pohjois-, Luoteis- ja Koillis-Kiinassa, erityisesti Peking –Tianjin –Hebein alueella. Poltinmalli on saanut tunnustusta erityisesti edistyksellisestä ulkonäöstä, tasaisesta toiminnasta ja luonnollisesti erittäin alhaisista NOx -päästöistä.

Myös teollisuudessa NOx -päästöjen pienentäminen on yhä tärkeämpi tavoite. ACE-polttimien erittäin alhaiset NOx -päästöt saavutetaan erilaisilla edistyksellisillä teknologioilla, kuten paloilman ja polttoaineen vaiheistuksella, savukaasujen sisäisellä ja ulkoisella kierrätyksellä.

– Oilonin markkina-asema Kiinassa on vakaa, ja tällä hetkellä etenkin lämpöpumppumarkkinoilla on odotettavissa hyvää kasvua. Oilonin Low NOx -poltinteknologia on arvostettu ja tunnettu Kiinassa, sillä tarjoamme huipputeknologiaa, joka vähentää päästöjä huomattavasti, Pekkola valottaa.

Uuden poltintekniikan rinnalle tarvitaan muita prosesseja tehostavia ratkaisuja, koska mahdollisimman suuri osa tuotetusta lämmöstä pitää saada myös talteen. Teollisten prosessien hukkalämpö on pitkään ollut vaikeasti hyödynnettävä hävikkikohde. Esimerkiksi jäähdytyskiertojen lämpötilat ovat usein sen verran matalia, että suuri osa energiasta on jouduttu haihduttamaan ilmakehään. Moderneilla lämpöpumpuilla hukkalämpöä voidaan hyödyntää vaikkapa kaukolämpöratkaisuissa.

– Autamme laitoksia siirtymään puhtaampiin energiaratkaisuihin ja tulevaisuudessa uusiutuviin energiamuotoihin. Lämpöpumppujen tulevaisuus myös Kiinassa noussee yhä suurempaan rooliin, jotta Kiinan kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin voidaan päästä, Pekkola jatkaa.