Oilonin teollisuuslämpöpumput Dalianiin, Kiinan suurimpaan akkupuistoon

Oilon supplies heat pumps to China's largest battery park

Oilonin laitteet jäähdyttävät laitoksen akkuja ja siirtävät hukkalämmön kaukolämpöverkkoon.

Oilon toimittaa teollisuuslämpöpumppuja akkupuistoon Koillis-Kiinaan Dalianin kaupunkiin. Sähköä varastoiva akkupuisto on parhaillaan rakenteilla, ja se otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Oilonin toimittama laitteisto jäähdyttää laitoksen akkuja ja siirtää niiden tuottaman hukkalämmön kaupungin kaukolämpöverkkoon.

– On innostavaa olla mukana jättiprojektissa, joka leikkaa paikallisia hiilidioksidipäästöjä ja auttaa integroimaan lisää uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon. Odotamme vahvaa kasvua Kiinassa ja kansainvälisillä lämpöpumppumarkkinoilla, Oilon Kiinan toimitusjohtaja Ville Pekkola sanoo.

Akkupuistosta tulee valmistuessaan Kiinan suurin ja yksi maailman suurimmista. Sen teho on 200 megawattia ja varauskapasiteetti 800 megawattituntia. Se toimii nopeasti reagoivana säätövoimana tuulienergialle, jonka kapasiteetti alueella kasvaa nopeasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että akuista saadaan sähköä tuulettomalla kelillä. Akkujen tuoman joustavuuden ansiosta verkkoon voidaan integroida enemmän tuulivoimaloita.

Lisäksi akkupuisto leikkaa myös sähköntuotannon huipputehon tarvetta Dalianin alueella noin kahdeksan prosenttia. Huipputeho tuotetaan Kiinassa tyypillisesti fossiilipolttoaineilla, joten sen vähentäminen on tehokas tapa leikata hiilidioksidipäästöjä.

Oilon toimittaa Dalian Henliu Energy Storage Power Station Company Ltd:lle järjestelmän, joka sisältää kahdeksan kontteihin asennettua Oilon ChillHeat P -sarjan korkealämpöpumppua. Laitteisto huolehtii akkupuiston vanadiiniakkujen jäähdyttämisestä. Samalla pumput tuottavat kaukolämpöä, joka myydään paikalliselle kaukolämpöyhtiölle Dalian Thermal Groupille.

Toimitus on jatkoa ensimmäiselle vaiheelle, jossa Oilon valittiin testien jälkeen laitetoimittajaksi. Kriteerinä oli lämpöpumppujen suorituskyky ja luotettavuus. Dalianiin toimitettavien lämpöpumppujen lämmöntuotannon ja jäähdytyksen kokonaishyötysuhde (COPtot) on 10.

Oilonin korkealämpöpumppuja hyödynnetään lukuisissa kohteissa Suomessa ja kansainvälisesti. Pumput soveltuvat hyvin kaukolämmön tuottamiseen, koska niillä voidaan tuottaa tarvittaessa jopa 120 asteen lämpötila.

– Kiinan suurin akkupuisto on hyvä esimerkki maan hallituksen pyrkimyksestä kohti hiilineutraaliutta vuonna 2060. Akkupuistot tuovat paljon kaivattua joustavuutta Kiinan sähköverkkoon, jossa vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian määrä kasvaa nopeasti. Sähkön varastointi on avain, joka mahdollistaa puhtaan energian nopean lisäämisen. Vastaavia akkupuistoja tarvitaan jatkossa kaikkialla. Se tarkoittaa valtavaa potentiaalia lämpöpumppujen markkinoilla, Pekkola kertoo.

Akkupuisto koostuu suurista vanadiini–redoksi-virtausakuista. Sähkön varastointi perustuu tankkien sisällä virtaavan elektrolyyttiliuoksen ionireaktioihin. Litiumioniakkuihin verrattuna vanadiiniakut ovat paloturvallisia ja pitkäikäisiä. Akut kestävät yli 20 000 latauskertaa ilman, että kapasiteetti heikkenee, ja niitä voidaan ladata ja purkaa yhtä aikaa. Vanadiiniakut ovat viime vuosina yleistyneet verkkoon kytketyissä akkupuistoissa ympäri maailman. Dalianin akkupuisto on Kiinan hallituksen hyväksymä demonstraatiohanke, jossa kokeillaan vanadiiniakkujen toimivuutta sähköverkkoon kytkettynä.