Hatanpään Valtatie 30:n konesalien jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö ohjataan alkuvuodesta lähtien kaukolämpöverkkoon. Hukkalämmön hyödyntäminen lämpöpumppujen tuottaman uusiutuvan energian avulla on välttämätön työkalu yhteisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

Alkuvuodesta Hatanpään Valtatie 30 sijaitsevassa kiinteistössä käyntiin hyrähtää kuusi suurta lämpöpumppua. Ne pitävät kiinteistöyhtiö Castellumin kiinteistössä vuokralaisena toimivan Nokian R&D vLab -konesalin viileänä ja muuttavat jäähdytyksestä syntyvän hukkalämmön Tampereen kaukolämpöön sopivaksi uusiutuvaksi energiaksi. 

”On todella hienoa, että energiayhtiöt ovat innostuneet hukkalämmön hyödyntämisestä. Energiayhtiöt omistavat kaukolämpöverkot Suomessa. Siksi niiden päätöksillä on suuri vaikutus siihen, kuinka puhtaasti kykenemme lämmittämään”, Oilonin myyntipäällikkö Jussi Alpua sanoo. 

Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkko tuo lämpöä noin 6 000 kohteeseen noin 250 000 asukkaalle Tampereella ja naapurikunnissa. Valtatie 30 -kiinteistön pumput tuottavat lämpöä noin 50 gigawattituntia vuodessa.

”Se vastaa noin 2,5 prosenttia lämmöntarpeestamme. Tämän konesalin hukkalämmöllä kykenemme lämmittämään vuodessa 50 kerrostaloa, eli kyse on merkittävästä lämmönlähteestä kaukolämpöverkolle”, Tampereen Sähkölaitoksen yritysasiakkuuksien päällikkö Pekka Leinonen sanoo.

Oma liittymä tuo tehoa kaukolämmön myyntiin

Castellum asentaa Valtatie 30:n kiinteistöönsä kuusi Oilonin ChillHeat -teollisuuslämpöpumppua. Samojen pumppujen avulla kyetään viilentämään konesali ja siirtämään konesalin sähkönkulutuksesta syntyvä lämpö kaukolämpöverkkoon. 

”Konesalit ovat erinomainen ympäristö lämmöntalteenottoon kaukolämpöverkkoon, sillä niissä talteen otettavan lämmön lämpötilataso on korkea ja sitä on saatavilla ympäri vuoden. ”, Oilonin Alpua kertoo.

Tampereen Sähkölaitos on rakentanut kaukolämmön erillisliittymän Valtatie 30:stä tulevalle vedelle. Kun Oilonin pumput ovat lämmittäneet veden kaukolämpöön sopivaan 95 asteen lämpöön, vesi siirretään lämmön runkoverkkoon ja sitä kautta muiden asiakkaiden tarpeisiin.

”Koska kohteen volyymi on suuri, päätimme yhdessä asiakkaan kanssa rakennuttaa suuremman kaukolämpöputken. Näin saamme koko pumppujen kapasiteetin käyttöömme, eikä asiakkaan tarvitse lauhduttaa osaa lämmöstä taivaalle”, Leinonen sanoo.

Lämmön siirto kaukolämpöverkkoon alkaa kevättalvella 2022, kun työt on saatu päätökseen.

Pumpuilla kohti yhteistä hiilineutraaliutta

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, Suomen vuoteen 2035 mennessä. Monilla kaupungeilla ja energialaitoksilla tavoitteet ovat vieläkin kunnianhimoisemmat. Myös Valtatie 30:n kiinteistön omistava Castellum on asettanut yhtiötason tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030 mennessä.

Jotta tavoitteisiin päästään, lämmityksessä fossiilisia polttoaineita on yhä enemmän korvattava uusiutuvalla energialla.

”Lähitulevaisuudessa hukkalämpöä on kyettävä hyödyntämään yhä tehokkaammin. Lämpöpumput ovat tehokas ratkaisu, sillä niiden avulla lämpöä voidaan tuottaa huomattavasti tehokkaammin suoraan sähkölämmitykseen verrattuna”, Alpua sanoo.

Kaukolämpö on käytetyin lämmitysmuoto Suomessa. Fossiilisten polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on noin 35 prosenttia. Tampereella valtatie 30:n hukkalämpö korvaakin merkittävästi fossiilisia polttoaineita, kuten kaasua.

”Hukkalämmön talteenotto ja syöttäminen kaukolämpöverkkoon on luultavasti ajankohtainen kysymys jokaisessa kaukolämpöä hyödyntävässä kaupungissa. Mitä suurempi tarve on päästä fossiilisista polttoaineista eroon, sitä kiinnostavammaksi hukkalämmön käyttö tulee”, Leinonen sanoo.

Oilon vastaa pumppubuumiin uudella Kokkolan tehtaalla

”Nyt on lämpöpumppujen buumia. Ennen tärkein motiivi investoinneissa oli raha, nyt myös hiilineutraalius, jota pumput tukevat”, Alpua näkee.

Suomessa ja koko Euroopan unionissa eletään energiakäytön murrosta. Euroopassa ydinvoimaa on ajettu alas, mutta samalla kivihiiltä on kyettävä korvaamaan uusiutuvilla ja päästöttömillä energiamuodoilla. Vaikea yhtälö on syksyn aikana näkynyt kotitalouksille ja yrityskiinteistöille kohonneina energian hintoina.

Hukkalämmön talteenottoa tarvitaan, sillä lämpöä on kyettävä tuottamaan yhä pienemmällä määrällä sähköä.  Vastatakseen lämpöpumppujen kasvaviin markkinoihin Oilon avasi marraskuun alussa Kokkolaan uuden tehtaan, joka nelinkertaistaa teollisuuslämpöpumppujen tuotannon. 

Suomessa mahdollisuudet hukkalämmön hyödyntämiselle ovat hyvät, sillä kaukolämpöverkko toimii jokaisessa taajamassa. 

”Investoinneille voi antaa vauhtia esitys lakimuutoksesta, joka laskee lämpöpumpulla kaukolämpöverkkoon energiaa tuottavan laitoksen sähköveroa”, Alpua sanoo.

YHTEYSTIEDOT

Jussi Alpua
Myyntipäällikkö | Oilon
044 337 4475
jussi.alpua@oilon.com

Pekka Leinonen
Yritysasiakkuuksien päällikkö | Tampereen Sähkölaitos
040 637 6683
pekka.leinonen@sahkolaitos.fi