Lanssipolttimet

Lanssipoltin soveltuu hyvin vaativiin voimalaitossovelluksiin, esim. leijukattiloiden startti-, tuki- ja kuormapolttimeksi. Tällaisissa käyttöolosuhteissa on tärkeää, että polttimen osat kestävät leijutushiekan kuluttavat vaikutukset. Polttimen rakenneratkaisut ja optimaalinen jäähdytysilmamäärä takaavat hyvän käynnistyvyyden ja toimintakyvyn. Polttimen ollessa valmiustilassa kriittiset osat vedetään pneumaattisella sylinterillä taka-asentoon suojaan. Kooltaan pienet lanssipolttimet mahdollistavat pienet putkiohitukset kattiloiden seinissä.

Käyttökohteet: mm. kaukolämpölaitokset, voimalaitokset, sellu- ja paperiteollisuus, metallurgiset prosessit