Kuhankosken perinteikästä vesivoimalaa lämmitettiin sadan vuoden sen omien generaattoreiden tuottamalla hukkalämmöllä. Kun Kuhankosken uusi vesivoimalaitos otettiin käyttöön pääsiäisenä 2023, vanha voimala siirtyi reserviin. Hukkalämpöä ei ollut enää omasta takaa saatavilla, joten piti ratkaista, miten vanhan voimalan lämmitys hoidetaan, jotta se säilyy käyttökunnossa.

“Kuhankoski on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Sen lämmittämiselle piti löytää ratkaisu, koska se jatkossa toimii varavoimalana, ja on enimmäkseen pois käytöstä”, kertoo Koskienergia Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ruotsalainen.

Suunnitteluvaiheessa heräsi ajatus siitä, että uuden voimalan synnyttämää hukkalämpöä voisi hyödyntää vanhan voimalan lämmityksessä. Suurin pähkinä purtavaksi oli uuden voimalan toiminta säätövoimana. Voimala toimii joko täydellä teholla, ei ollenkaan tai jotain siltä väliltä, ja näin ollen hukkalämpöä olisi tarjolla vaihtelevasti.

Uuden laitoksen tarjouspyyntövaiheessa selvitettiin, onko laitetoimittajilla kykyä tarjota lämmitysratkaisua, joka taipuu nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

“Esimerkiksi yksikään vesivoimakoneiden valmistaja, joilta tarjousta pyydettiin, ei ollut toteuttanut mitään tämäntyyppistä. Lopulta löytyi yksinkertainen ja oivaltava ratkaisu, joka perustuu maalämpöpumpputeknologiaan”, Ruotsalainen kertoo.

Oilonin maalämpöpumpusta lämmitysjärjestelmän sydän

Uuden vesivoimalan energiantuotannon sivuvirtoja hyödynnetään maalämpöpumpun “maapiirinä”. Generaattorin jäähdytysvedestä otetaan maalämpöpumpulla talteen hukkalämpö, joka muuten olisi ajettu lauhteena jokeen. Lämpö siirretään toisiopiirissä lämmönvaihtimen kautta uudesta voimalaitoksesta vieressä sijaitsevaan vanhaan voimalaan.

Lämmitysjärjestelmä nojaa ensisijaisesti Oilonin RE96-maalämpöpumppuun, jonka lämpöteho on 96 kilowattia. Jos uusi voimalaitos käy vajaalla teholla, tai esimerkiksi kovan pakkasen vuoksi lämpötehoa tarvitaan lisää, maalämpöpumpun avuksi on asennettu neljä 23 kilowatin ilma-vesilämpöpumppuja. Lisäksi lämmityksen varajärjestelmäksi hankittiin 107 kilowatin sähkökattila.

“Tarjosimme Koskienergialle Oilonin maalämpöpumpun ympärille rakennettua kokonaisuutta, koska ne ovat osoittautuneet käytössä laadukkaiksi ja luotettaviksi. Arvostamme myös Oilonin elinkaaripalveluita. Laite tulee palvelemaan parikymmentä vuotta, eikä loppuasiakas missään tilanteessa jää yksin sen kanssa.”, kertoo Sami Päijänen lämmitysjärjestelmän toimittaneesta Lämpöpalvelu Oy:stä.

”Oilonilta saa myös mahdollisissa ongelmatilanteissa suomen kielellä paikallista tukea ja palvelua nopeasti.”

Jotta järjestelmäkokonaisuus saatiin asennettua turvallisesti normaalisti käyvään laitokseen, vaadittiin huolellista etukäteisuunnittelua. Koska kyseessä on ainutlaatuinen miljöö, Lämpöpalvelu Oy kiinnitti erityisesti huomiota myös näkyville tulevien laitteiden kuten kiertoilmapuhaltimien ulkonäköön ja sijoitteluun.

Koskienergian Ruotsalainen on kaikin puolin tyytyväinen lopputulokseen.

“Nyt voimme myydä kaiken tuotetun sähkön markkinoille, eikä meidän tarvitse käyttää sitä itse lämmitykseen. Arvioni mukaan vuositasolla säästöt ovat kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi ilmasto kiittää, kun tuottamamme vesivoima toivottavasti korvaa markkinoilla fossiilisilla tuotettua energiaa.”

Tutustu Oilonin maalämpöpumppuvalikoimaan täällä.