Lahtelainen Oilon Group, energia- ja ympäristöteknologian ratkaisujen edelläkävijä, on nimittänyt asianajaja Risto Ojantakasen yhtiön hallitukseen.

Risto Ojantakanen on tunnettu vaikuttaja energiateollisuudessa, josta hänellä on laaja kokemus strategisesta liikkeenjohdosta, kansainvälisestä liiketoiminnasta ja rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä. Hän on toiminut useissa johto- ja neuvonantotehtävissä johtavissa energia-alan yrityksissä ja hänellä on vankka asiantuntemus markkinoiden kehityksestä ja haasteista.

Ojantakanen tuo mukanaan arvokasta osaamista Oilonin hallitukseen. Hänen strateginen näkemyksensä ja liiketoiminnan johtamisen taitonsa tukevat yhtiön kasvutavoitteita globaalina energiaratkaisujen toimittajana.

Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas on tyytyväinen Ojantakasen nimitykseen. ”Riston asiantuntemus energiateknologian alalla on arvokasta Oilonin tulevaisuuden kannalta”. Tulokas korosti myös yhtiön sitoutumista vastuullisuuteen, innovaatioihin ja kestävään kehitykseen, joita Ojantakanen voi vahvistaa hallitustyössään.

Risto Ojantakanen on innostunut päästessään liittymään Oilonin hallitukseen ja tukemaan yhtiön tavoitteita. Hän uskoo vahvasti yhtiön potentiaaliin ja sen kykyyn vastata muuttuviin energiamarkkinoiden tarpeisiin.

Oilon Group jatkaa kasvuaan ja sitoutumistaan kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin. Oilonin hallituksen uudistunut kokoonpano on valmis viemään yhtiötä eteenpäin ja luomaan innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja energiasektorin haasteisiin.