Oilon pyrkii palvelemaan asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla koronavirusepidemiasta huolimatta ottaen huomioon paikalliset viranomaisohjeet sekä asiakkaiden että henkilöstön turvallisuuden. Tavoitteenamme on toimittaa olemassa olevat ja tulevat tilaukset normaalisti. Mahdollisista muutoksista toimituskykyyn tulemme tiedottamaan toimituskohtaisesti. Asiakaspalvelun osalta pyrimme hoitamaan kaikki kiireelliset tehtävät viranomaisten, Oilonin ja asiakkaiden rajoitteita ja ohjeistuksia noudattaen.   

Konsernissa on käytössä viranomaisohjeistuksia laajemmat ohjeet tartuntariskien minimoimiseksi ja toimintakyvyn varmistamiseksi. Tilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään päivittäin toimitusjohtajan, henkilöstöjohtajan ja tarvittavien asiantuntijoiden toimesta. Olemme rajoittaneet kaikki ulkopuoliset kontaktit minimiin. Sisäisiä kohtaamisia rajoitetaan mm. etätöillä, etäpalavereilla sekä yksiköiden ja osastojen välisillä kohtaamisrajoitteilla. Kaikissa toiminnoissa on toimivat etäyhteystyökalut, jotta pystymme hoitamaan työmme rajoituksista huolimatta.       

Oilonin taloudellinen asema on vahva. Vuonna 2019 Oilonin liikevaihto kasvoi noin 4% ja tase vahvistui selkeästi. Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden laskutus on viime vuotta pienempi, seuraavan kolmen kuukauden tilauskanta on viime vuotta suurempi. Epidemialla on varmasti negatiivisia vaikutuksia tämän vuoden tuloksentekokykyymme, mutta kestämme tilanteen hyvin odotetulla vaikutusajalla.  

Oilonin toimituskyky on tällä hetkellä lähes normaali. Kaikki Oilonin tehtaat Suomessa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä toimivat normaalisti. Joillakin alihankkijoilla on esiintynyt toimitusvaikeuksia lähinnä lämpöpumppuliiketoiminnassa. Lisäksi logistiikka on vaikeutunut pienentyneestä rahtikapasiteetista johtuen erityisesti lentorahtien osalta. Oilonin komponenttivarastot ovat selkeästi alan keskiarvoja suuremmat, lisäksi vakiotuotteiden kriittisten komponenttien varastoja on nostettu toimitushäiriöiden minimoimiseksi. Toimittajien toimituskykyä seurataan päivittäisillä tuotantojohtajan pitämillä katsauksilla ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi.  

Toivomme yhtestyökumppaneiltamme avointa kommunikointia ja  reagointia toiminnan pitämiseksi mahdollisimman normaalina tilanteen haasteista huolimatta.  

Voimia meille kaikille!

Tero Tulokas
Toimitusjohtaja, Oilon Group Oy