Tiukentuvat ympäristömääräykset vaativat poltinmodernisointeja

Monissa teollisuus- ja voimalaitoksissa sekä prosesseissa vaaditaan erittäin alhaisia typenoksidipäästöjä, joihin vanhat polttojärjestelmät ja polttimet eivät enää taivu. Jos kattila ja muu laitteisto on kunnossa, polttimen vaihto on järkevä ja taloudellinen ratkaisu.

Poltinmodernisointi pidentää kattilalaitoksen käyttöikää, pienentää päästöjä ja monessa tapauksessa pienentää merkittävästi polttoainekustannuksia. Vanhaa laitoskantaa riittää, joten modernisointeja tehdään kiihtyvällä tahdilla eri puolilla maailmaa.

Saneeraustarpeen laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti ja voi kohdistua polttimiin, automaatioon, venttiilivarusteisiin sekä suodatus-, pumppaus- ja esilämmityskeskuksiin. Kustannuksia kertyy nopeasti, joten ratkaisun on kestettävä myös aikaa ja muuttuvan lainsäädännön vaikutuksia, kuten kiristyviä päästövaatimuksia ja käyttöturvallisuusnormeja. Ehkä tärkein esimerkki on typen oksideihin (NOx -yhdisteisiin) kohdistuvat rajoitukset.

Oilon ACE

Oilon ACE -polttimissa käytetään laajaa sisäistä savukaasun kierrätystä (IFGR), jolla typenoksidipäästöt saadaan murto-osaan perinteisten poltinten päästötasosta. Poltinvalikoiman tehoalue on 3000–90 000 kW, ja polttimissa on moderni automaatio ohjausta, etävalvontaa ja tukitoimintoja varten.

Poltinmodernisointeihin Oilon ACE soveltuu mainiosti. Varsinkin vesiputkikattiloissa päästöjä on voitu vähentää huomattavasti, eikä kallista ja suurikokoista savukaasun kierrätysjärjestelmää (FGR:ää) ole tarvittu. Usein päästötaso on ollut paljon pienempi kuin lainsäädäntö vaatii, joten poltin on aikaa kestävä ratkaisu päästövaatimusten yhä tiukentuessa. Euroopassa Oilon on tehnyt modernisointeja yhteistyössä useiden johtavien kumppaneiden kanssa.

Toimivaksi todetun Oilon ACE -polttimen rinnalle on tuotu Oilon ACE 2. Polttimen palopää on suunniteltu uudelleen, joten se soveltuu aiempia malleja paremmin tulitorvikattiloihin. Kevytöljyä poltettaessa saavutetaan alle 200 mg/Nm3:n päästötaso. Polttimelle on haettu patentteja Kiinassa, USA:ssa ja Euroopassa.

SSAB:n Hämeenlinnan tehdas uudistaa polttimensa

Poltinmodernisoinnit tulivat ajankohtaisiksi SSAB Europen Hämeenlinnan tehtaalla, kun vanhentuneisiin polttimiin ei enää saanut varaosia. SSAB Europen huoltoinsinööri Teemu Ryhäsen mukaan toinen peruste modernisointipäätökselle olivat kiristyneet NOx -päästörajoitukset.

– Valitsimme Oilonin Low NOx -polttimet niiden alhaisten päästöjen ja päästöjen jatkopienentämisen potentiaalin vuoksi, Ryhänen kertoo. – Ensimmäinen hankkeemme poltinmodernisoinnista on jo tehty, ja toinen on vielä tulossa. Yhteistyö Oilonin kanssa näissä hankkeissa on sujunut hyvin sopimusten mukaan, ja olemme tyytyväisiä Oilonin polttimiin, Ryhänen jatkaa.