Vihreä siirtymä on hyvä uutinen myös Oilonille

Oilon - kohti asteen parempaa

Energiamurros muuttaa elinympäristöämme vauhdikkaasti. Käytännössä kaikkialla maailmassa pyritään minimoimaan fossiilisten polttoaineiden päästöjä ja samalla löytämään energiantuotantoon uusia hiilineutraaleja ratkaisuja. Tämä kehitys heijastuu voimakkaasti Oilonin toimintaan ja myös yritysilmeeseen.

Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyvät globaalit tavoitteet ja toimet ovat ravistelleet yrityksiä viime vuosina. Koska energialla on yhteiskunnissamme niin merkittävä rooli, ovat muutospaineet kohdistuneet erityisesti energiasektorin toimijoihin. Jotta maapallon lämpeneminen saadaan hallintaan, on löydettävä uusia tapoja tuottaa ja kuluttaa energiaa. Varsinkin epätoivotut hiilidioksidi- ja typen oksidi -päästöt on pyrittävä rajoittamaan minimiin. Oilonin asiakkaita tähän ajavat niin yritysten omat vahvat tahtotilat kuin valtioiden ohjaus, kuten päästöoikeusmaksut.


Oilon on ilmastonmuutoksen ongelmanratkaisijoita
Oilonilla on merkittävä rooli puhtaan energian haasteen ratkaisemisessa. Oilon tarjoaa jo nyt kehittynyttä energiateknologiaa, joka edistää kestävää kehitystä vähentämällä päästöjä mitattavan tehokkaasti. Yhtiön uusi, vuonna 2022 julkaistu strategia painottaa tuotekehityksen ja muun liiketoiminnan suuntaamista entistä vahvemmin teknologioihin, joilla voidaan jarruttaa ilmastonmuutoksen etenemistä. Oilon on maailman johtavia poltinteknologiayrityksiä, jolla on kiistatonta näyttöä entistä vähäpäästöisempien poltinratkaisujen kehittämisestä. Lisäksi polttoaineena voidaan käyttää perinteisten ratkaisujen sijaan vähähiilisempiä tai uusiutuvia vaihtoehtoja, kuten erilaisia nesteitä tai kaasuja.


Viime vuosina Oilon on panostanut voimakkaasti lämpöpumpputeknologioiden kehittämiseen. Investointi uuteen tuotantolaitokseen Kokkolassa on nelinkertaistanut suurten lämpöpumppujen tuotantokapasiteetin. Teollisuuslämpöpumput ovat yksi lupaavimmista vaihtoehdoista, joilla voidaan muuntaa valtava määrä energiantuotantoa päästöttömäksi. Oilonin lämpöpumpuilla voidaan esimerkiksi hyödyntää tuotantoprosessien hukkaenergiaa tai käyttää uusiutuvia energialähteitä. Monissa tapauksissa lämpöpumpuilla voidaan myös päästä lämmitys- tai jäähdytyskustannuksissa merkittäviin säästöihin.


Uusi strategia heijastuu myös yritysilmeeseen
Oilon tunnetaan monilla markkinoilla polttimiensa laadusta ja innovatiivisuudesta. Uuden, vastuullisuutta painottavan strategiansa myötä yritys panostaa vahvasti myös lämpöpumppuratkaisujensa tunnetuksi tekemiseen ja myynnin kehittämiseen. Tämä tietää muutoksia yritysilmeeseen ja koko markkinointiviestinnän linjaan vuonna 2022.