Vähäpäästöisten polttimien ja lämpöpumppujen globaalisti kasvanut kysyntä kasvatti Oilon Groupin liikevaihtoa lähes viidenneksellä vuonna 2022. Omaan vahvaan tuotekehitykseen ja vastuullisuuteen panostamalla tavoittelemme vahvaa kasvua kansainvälisillä markkinoilla myös jatkossa.

Oilon Groupin liikevaihto kasvoi vuonna 2022 85,2 miljoonaan euroon eli noin 18 prosenttia. Liikevoitto kasvoi 3,5 miljoonaan euroon (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2021). Tilikauden tulos oli 2,7 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Toimintavuoden tulosta rasittivat korkean inflaation lisäksi Venäjän liiketoiminnan lopettamisesta aiheutuneet kertaluonteiset kulut. Yrityksen kasvua rajoitti globaali komponenttipula. Oilonin kasvu on kuitenkin linjassa yrityksen strategisen tavoitteen kanssa, nopeinta kasvu on lämpöpumpuissa.

“Olen tyytyväinen yrityksen toiminnan kehittymiseen ja kasvuun viime vuonna. Toimintaympäristö oli haasteellinen, mutta globaali pyrkimys vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista on meille suotuisa. Toimintaympäristön tilanteesta huolimatta olemme strategiamme mukaisella kasvupolulla”, summaa Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.

Oilonin tuotteet edistävät vihreää siirtymää erinomaisesti. Lämpöpumpuilla voidaan hyödyntää prosessien hukkaenergiaa sekä uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä. Myös Oilonin polttimia voidaan käyttää uusiutuvilla polttoaineilla ja äärimmäisen vähäpäästöisinä ne minimoivat ympäristövaikutuksia.

Kasvu EMEA-alueelta ja Pohjois-Amerikasta

Yrityksen kasvumarkkinoita ovat EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka. Nopeinta kasvu oli Pohjois-Amerikassa ja odotamme sen jatkuvan vahvana myös tänä vuonna. Perinteisesti Kiina on ollut Oilonille tärkeä markkina-alue. Viime vuosina sen suhteellinen merkitys on kuitenkin laskenut muiden markkinoiden kasvaessa.

“Voimme pitää erittäin hyvänä saavutuksena vahvaa kasvua päämarkkinoillamme ja että haastavista markkinaolosuhteista huolimatta onnistuimme säilyttämään asemamme myös Kiinassa”, Tulokas korostaa.

Rekrytointivaltteina kasvu ja työn merkityksellisyys

Yritys rekrytoi aktiivisesti erityisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Kasvu tarvitsee tekijöitä monipuolisesti eri tehtäviin tuotekehitykseen, myyntiin, tuotantoon ja hallintoon. Henkilöstön vahvuus oli vuoden 2022 lopussa 403 henkeä, joista Suomessa työskentelee kaksi kolmasosaa.

“Tulemme jatkamaan aktiivista rekrytointia myös tulevaisuudessa. Rekrytointivalttejamme ovat työn merkityksellisyys, positiiviset näkymät ja se, että panostamme vahvasti tuotekehitykseen”, Tulokas sanoo.   

Kansainvälistä tunnustusta

Oilon panostaa omaan tuotekehitykseensä huomattavasti. Yrityksen T&K-ja suunnittelutiimi on vahvuudeltaan yli 70 henkeä (17% henkilömäärästä) ja liikevaihdosta käytetään tuotekehitykseen vuositasolla noin kuusi prosenttia.

Tuotekehitys tuo tuloksen lisäksi tunnustuksia kansainvälisesti: Vuonna 2022 Oilon voitti yhdessä Helenin kanssa European Heat Pump Associationin kilpailun Euroopan parhaasta lämpöpumppuhankkeesta.

Oilon palkittiin myös Brasiliassa kestävän kehityksen Prêmio Conciencia Ambiental Immensità 2021 -palkinnolla projektista, jossa lämpöpumppuratkaisun ansiosta sikäläinen Wyndham-hotelli kykeni luopumaan kokonaan fossiilisista polttoaineista.

Oilon on vuonna 1961 perustettu kansainvälinen energia- ja ympäristöteknologiaan erikoistunut perheyritys. Toiminnan ytimessä on ympäristöteknologia, jossa yritys on alallaan globaali edelläkävijä. Yritys panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja painopistealueita ovat uusiutuviin energianlähteisiin ja energian kierrättämiseen perustuvat ratkaisut, energiatehokkuuden parantaminen sekä päästötasojen pienentäminen.

Oilonin liikevaihto oli 2022 85 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää yli 400 henkilöä. Yhtiön toiminta on vahvassa kasvussa. Yrityksellä on tuotantolaitoksia Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä myyntitoimistot Brasiliassa ja Saksassa. Lisäksi Oilonilla on kansainvälinen jälleenmyyjien verkosto.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tero Tulokas, tero.tulokas@oilon.com, 044 7576 257