Virtauslaskenta eli CFD -mallinnus

CFD -mallinnus (Computational Fluid Dynamics) eli virtauslaskenta on korvaamaton työkalu polttimien tutkimus- ja kehitystyössä. Käytämme CFD -mallinnusta erilaisten palamisprosessien analysointiin ja päästötasojen pienentämiseen. Hyödynnämme mallinnusta myös isojen asiakashankkeiden onnistumisen varmistamisessa. Olemme hyödyntäneet CFD:tä tuotekehityksessä jo 2000 -luvun alkupuolelta lähtien.

Yrityksenä olemme sitoutuneet vähentämään jatkuvasti erilaisia palamisen päästöjä, kuten typen oksideja (NOx-yhdisteitä), häkää (CO:ta) ja hiukkaspäästöjä. CFD -mallinnusta on hyödynnetty esimerkiksi Oilon ACE -polttimen kehitysprosessissa. Ennen kuin ensimmäinen Oilon ACE -prototyyppi käynnistettiin, olimme simuloineet kymmeniä paranneltuja poltingeometrioita CFD:llä. Tuhansien tuntien laskentatyön tuloksena saavutimme kaasun ja öljyn polttamisessa erittäin pienet NOx-päästöt tinkimättä liekin säädettävyydestä ja muista ominaisuuksista. Lisäksi laboratoriotestausta tarvittiin huomattavasti perinteistä vähemmän, jolloin tuotekehitys nopeutui huomattavasti.