Oilonin 15 vuotta jatkunut teollisuuslämpöpumppujen tuotekehitys kantaa nyt hedelmää.

Lämpöpumput ovat kansainvälisissä ilmastoskenaarioissa yksi tärkeimmistä keinoista vähentää päästöjä. Esimerkiksi energiajärjestö IEA:n mukaan 50 prosenttia rakennusten lämmityksestä hoidetaan lämpöpumpuilla vuonna 2045. Järjestön mukaan maailmassa asennetaan 3–5 miljoonaa lämpöpumppua vuonna 2030, kun lukema on nyt noin 1,5 miljoonaa. Syy huimaaviin kasvunäkymiin on yksinkertainen: lämpöpumpputeknologia on erittäin tehokas tapa vähentää ihmiskunnan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja leikata energiasektorin ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. IEA:n World Energy Outlook 2021 -raportin mukaan lämpöpumppujen laaja hyödyntäminen on välttämätöntä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Energiayhtiöt kiinnostuivat suurista lämpöpumpuista

Teollisuuslämpöpumput toimivat samalla periaatteella kuin kuluttajille tuttu ilmalämpöpumppu, mutta teho voi olla tuhatkertainen. Teollisuuslämpöpumput käyttävät lämmönlähteenä tyypillisesti hukkalämpöä tai ulkoilmaan sitoutunutta lämpöenergiaa. Niillä voidaan tuottaa jopa 120 asteen lämpötiloja erittäin kustannustehokkaasti.

”Tämä kiinnostaa nyt erityisesti energiayhtiöitä, jotka haluavat korvata suurilla lämpöpumpuilla kivihiiltä ja muita polttaineita. Yhtiöillä on kova paine vähentää     ilmastopäästöjä. Painetta tulee niin ilmastolainsäädännöstä, päästökaupasta kuin maineenhallinnasta”, sanoo Oilonin liiketoimintajohtaja Martti Kukkola. Kyse on myös tuloksen tekemisestä. Öljyn, kivihiilen ja maakaasun hinnan nouseminen vuoden 2021 aikana on saanut monet yritykset miettimään vaihtoehtoja lämpöenergian tuotantoon. Oilonille ilmiö on poikinut teollisuuslämpöpumppujen tarjouspyyntöjä uusilta asiakkailta.

”Uusi tehdas on vasta alkua”

Oilonin teollisuuslämpöpumpumppujen liikevaihto tuplaantui 2018–2019 edellisvuoteen verrattuna. Sama toistui 2019–2020. Vuonna 2021 kasvu jatkuu, vaikka tuotantoa ovat jonkin verran hidastaneet COVID-pandemiasta johtuvat viiveet komponenttien toimituksissa.

Oilon juhli uuden tehtaan avajaisia Kokkolassa marraskuussa 2021. Tehdas valmistaa pelkästään teollisuuslämpöpumppuja.

”Näkymät ovat sen verran hyvät, että halusimme nelinkertaistaa tuotantokapasiteetin. Nyt kykenemme valmistamaan enimmillään noin 600 teollisuuslämpöpumppua vuodessa. Tämä on kuitenkin vasta alkua, nimittäin kapasiteettia joudutaan laajentamaan ehkä jo vuonna 2025”, Kukkola sanoo.

Oilon tunnetaan maailmalla paremmin polttimista, mutta Kukkola ennustaa, että teollisuuslämpöpumpuista tulee Oilonin suurin liiketoiminta-alue tulevaisuudessa.

Asiakkaat tiedustelevat 100 megawatin projekteja

Oilon on satsannut viimeiset 15 vuotta voimakkaasti suurten lämpöpumppu järjestelmien tuotekehitykseen. Hyötysuhde (COP) on parantunut jatkuvasti ja yltää ChillHeat-ratkaisuissa 10:een, kun tuotetaan sekä lämpöä että kylmäenergiaa. Moni valmistaja ei kykene 120 asteen lämpötiloihin.

”Asiakkaat ovat kyllä panneet kehityksen merkille, mikä on hieno asia. Silti teknologiassa on vielä paljon uutta. Tarjouspyynnöissä esimerkiksi toistuu käsitys, että kohteeseen kannattaisi asentaa mahdollisimman suuria lämpöpumppuja, vaikka joskus monta pienempää laitetta voi antaa paremman lopputuloksen. Meidän tehtävämme on selvittää, mikä on paras ratkaisu juuri tietylle asiakkaalle juuri tietyssä kohteessa.”

Optimaalinen ratkaisu riippuu käyttötarkoituksesta, lämmönlähteestä, tarvittavan lämmön tai kylmäenergian lämpötilasta, olosuhteista, käytettävissä olevasta tilasta, ja monesta muusta seikasta. Oilon Selection Tool -ohjelma auttaa asiakkaita löytämään oikeat ratkaisut yhdessä Oilonin asiantuntijoiden kanssa.

Oilonin teollisuuslämpöpumppujen nimellisteho yltää 30 kilowatista 2 megawattiin. Kytkemällä useita lämpöpumppuja sarjaan saadaan ”junia”, joiden yhteenlaskettu nimellisteho voi olla kymmeniä megawatteja. Sarjaankytkentä auttaa myös optimoimaan kokonaisuuden suorituskyvyn ja osatehoalueen äärimmilleen. ”Asiakkaat ovat kiinnostuneita yhä isommista, jopa yli 100 megawatin järjestelmistä”, Kukkola kertoo.

Energiaa kahden kilometrin syvyydestä

Kaikki Oilonin teollisuuslämpöpumput valmistetaan Kokkolan uudessa tehtaassa. Vuonna 2020 neljä viidestä pumpusta meni vientiin. Tärkeimmät kohdealueet ovat Eurooppa, Kiina ja Etelä-Amerikka. Uusi lupaava markkina on Pohjois-Amerikka, jossa myyntiä aloitetaan parhaillaan.

Teollisuuslämpöpumppujen käyttökohteet ovat hyvin moninaiset. Linkkien takaa löytyy Oilonin referenssikohteita:

  • Kaukolämmön tuotanto. Lämmönlähteenä hyödynnetään esimerkiksi ulkoilmaa tai jäähdytyksen hukkalämpöä. Teollisuuslämpöpumppu korvaa tyypillisesti kaukolämpöverkon voimalaitosten tuottamaan energiaa. Kun korvataan kivihiiltä, päästövähennykset ovat suurimmillaan.
  • Yhdistetty lämmöntuotanto ja viilennys. Oilon Chillheat -teollisuuslämpöpumput tuottavat kiinteistöille vihreää lämpöä ja kylmäenergiaa samanaikaisesti. Kiinteistökohtaiset lämpöpumput ovat kätevä ratkaisu silloin, kun kohde sijaitsee kaukolämpö- ja kaukokylmäverkoston ulkopuolella.
  • Savukaasujen hyödyntäminen. Lämmityksen savukaasut ohjataan teollisuuslämpöpumppuun, joka siirtää kaasujen sisältämän lämpöenergian lämmitysjärjestelmässä kiertävään veteen.
  • Akkupuistot. Suuret, satojen megawattien akkupuistot yleistyvät maailmalla. Niitä tarvitaan tuuli- ja aurinkoenergian säätövoimaksi. Teollisuuslämpöpumppuja käytetään akkujen jäähdyttämiseksi ja hukkalämmön siirtämiseksi esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.
  • Energiankierrätys teollisuudessa. Teollisuuslaitosten prosesseissa syntyy runsaasti hukkalämpöä, joka johdetaan usein ulos rakennuksesta ilman että sitä hyödynnetään mitenkään. Parempi idea on ottaa lämpö uusiokäyttöön teollisuuslämpöpumpun avulla. Suurilla lämpöpumpuilla hukkalämpö voidaan muuttaa yli 120 asteen uusiolämmöksi erinomaisella hyötysuhteella. Samalla lämpöpumpulla voidaan tuottaa myös kylmäenergiaa.
  • Keskisyvät geotermiset lämpökaivot. Noin kahden kilometrin syvyisten lämpökaivojen pohjalla on jatkuvasti noin 40 asteen lämpötila. Suurlämpöpumppu siirtää geotermisen lämmön kaukolämpöverkkoon, mikä vähentää lämmityksen ilmastopäästöjä jopa 95 prosenttia.
  • Elintarviketeollisuus. Elintarviketehtaissa, meijereissä, lihajalostamoissa ja monissa muissa elintarviketeollisuuden laitoksissa tarvitaan usein lämpöä ja kylmäenergiaa samanaikaisesti. Teollisuuslämpöpumput ovat silloin kustannustehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Lämmönlähteenä ne hyödyntävät tyypillisesti hukkalämpöä tai tuottavat suoraan prosessin vaatimaa jäähdytystä.